Vergelijkende studie van management frameworks voor resource-constrained edge devices

Student:Tristan De Groote
Richting:Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica
Abstract:Het orkestreren van workloads bij de edge wordt meer en meer toegepast maar is echter een uitdaging. Daarnaast stijgt de vraag naar low-cost en lightweight edge devices. Deze masterproef introduceert bestaande resource-efficiënte open-source edge frameworks waarvan een subset is gekozen voor een diepgaandere vergelijking. De diepgaande studie bestaat uit een grondig functioneel en niet-functioneel onderzoek. Zowel het functionele als het niet-functionele onderzoek tonen aan dat thin-edge.io over het algemeen de beste keuze is voor oplossingen waarbij laag resource usage cruciaal is. ThingsBoard Edge blijkt een goed alternatief te zijn wanneer minder belang wordt gehecht aan resource-efficiency. Een Proof of Concept is geïımplementeerd met thin-edge.io en weerspiegelde het beperkte geclaimde resource usage en de uitbreidbare modulaire architectuur.
Abstract (Eng):Orchestrating workloads at the edge is becoming more and more common, however is challenging. In addition, the demand for low-cost and lightweight edge devices is increasing. This master's thesis introduces existing resource-efficient open-source edge frameworks of which a subset has been chosen for a more in-depth comparison. The in-depth study consists of a thorough functional and non-functional study. Both the functional and non-functional comparison show that thin-edge.io is generally the best choice for solutions where low resource usage is crucial. ThingsBoard Edge proves to be a good alternative when resource efficiency is less important. A Proof of Concept was implemented with thin-edge.io and reflected the limited claimed resource usage and the extensible modular architecture.