Algoritme voor scheduling

Student:Mick Moens
Richting:Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica
Abstract:Er wordt een iteratief gulzig algoritme voorgesteld voor het opstellen van een productieplanning. Een goede productieplanning kan de productiviteit van fabrieken drastisch opdrijven. De algoritmes die in de literatuur te vinden zijn, zijn eerder theoretisch van aard. In deze scriptie wordt echter een meer praktische benadering genomen. Hiervoor werden de voorwaarden van een goede productieplanning grondig bestudeerd. Het gulzig algoritme is zo ontworpen dat het elke taak onderling optimaal kan inplannen volgens deze voorwaarden. Vervolgens is het enkel nog een kwestie van conflicten tussen taken op te lossen door het gulzig algoritme iteratief toe te passen.
Abstract (Eng):An iterated greedy algorithm is proposed for the construction of a production plan. A good production plan can significantly drive up the efficiency of a factory. Existing algorithms are more of a theoretical nature. In this thesis a more practical approach is taken. Therefore the requirements of a good production plan were thoroughly studied. The greedy algorithm is designed to plan every job optimally with regard to these requirements. Then it’s just a matter of solving conflicts between jobs by iteratively applying the greedy algorithm.