Ontwerp van een activerend online leerplatform voor algoritmen en gegevensstructuren

Studenten:Hannes Kunnen en Jonas Van den Bulcke
Richting:Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica
Abstract:Het doel van deze masterproef is het ontwikkelen van een online leerplatform voor de cursus 'Algoritmen', en bij uitbreiding ook de gerelateerde cursussen 'Gegevensstructuren' en 'Gevorderde algoritmen'. Momenteel schrijven de studenten de stappen van zo een algoritme op papier en verbeteren ze dit zelf met een gegeven oplossing. In meer complexere algoritmen is het echter zeer moeilijk om te zien waar een fout gemaakt werd of of er een fout gemaakt was, het is namelijk mogelijk om tot het juiste resultaat te komen via een verkeerde weg. De lesgever zou ook de mogelijkheid moeten hebben om na te gaan welke fouten vaak worden gemaakt. Deze functionaliteit is volledig geïmplementeerd in het eindresultaat van het leerplatform. Alle sorteeralgoritmen die besproken worden in de cursus Algoritmen zijn geïmplementeerd, alsook de boomstructuren. De visualisaties zijn intuïtief en volgens de noden van de studenten. De lesgever heeft de mogelijkheid om het platform te beheren in een afgescheiden deel dat onzichtbaar is voor de studenten. In dit beheerdeel kan de lesgever onderwerpen en oefeningen aanmaken en bewerken, het is ook mogelijk om een overzicht te zien van alle gebruikers en de fouten die werden gemaakt door de studenten.
Abstract (Eng):The goal of this thesis is to design an e-learning platform for the 'Algorithms' course, and by extension also the related courses ’Data structures’ and ’Advanced algorithms’. Currently, the students write down on paper the execution trace of the algorithm and correct themselves with a given solution. However in traces of some more advanced algorithms, it is very difficult to see where a mistake has been made and sometimes even if one was made since it is possible to arrive at the solution in an incorrect way. The lecturer should have the possibility to determine common mistakes that the users encounter during the solving process of an exercise. This functionality is all implemented in the final result of the learning platform. All sorting algorithms that are discussed in the Algorithms course are implemented, as well as the tree structures. The visualizations are intuitive and in accordance with the needs of the students. The lecturer has the ability to manage the platform in a separate part that is invisible for the students. In this management part the lecturer can create and edit topics and exercises, but also see an overview of the users and the mistakes made by the students.