Quaternionisch schaars representatiemodel: toepassing op demosaicing van kleurenafbeeldingen

Student:Matthias Mertens
Richting:Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica
Abstract:

In de laatste jaren is de interesse voor schaarse representaties en reconstructies enorm toegenomen. Het doel van deze masterproef is om de reeds gekende algoritmes voor K-SVD en demosaicing te implementeren in quaternionische setting. De quaternionische representatie met drie imaginaire eenheden is immers perfect geschikt voor de representatie van drie kleurkanalen. In het eerste deel van de masterproef wordt gekeken naar twee mogelijke schaarse codeerstappen de eerste is Quaternion orthogonal matching pursuit (QOPM) en de andere is Quaternion basis pursuit (QBP). QOMP is reeds gronding onderzocht daar waar dit niet het geval is voor QBP. Beiden zijn geïmplementeerd en werden met elkaar vergeleken. Uit de resultaten bleek dat QBP een betere benadering gaf voor het oorspronkelijke signaal dan QOMP. In het tweede deel van de masterproef wordt dan gekeken naar hoe schaarse representaties kunnen gebruikt worden om het demosaicingprobleem op te lossen.

Abstract (Eng):

In the last years sparse representations and reconstructions gained a lot of interest. The main goal of this master proof is to implement the already known algorithms for K-SVD and demosaicing in a quaternionic setting. The quaternionic representation with his three imaginary units is perfect for the representation of three color channels. The first part of the master proof looks at 2 possible sparce coding steps Quaternion orthogonal matching pursuit (QOPM) and Quaternion basis pursuit (QBP). QOMP is already good examined but this is not the case for QBP. Both were implemented and compered with each other. It seems that QBP has a better approach then QOMP. In the second part of the master proof is looked at how a sparse representation can be used to solve the demosaicingproblem.