Chatbot ter ondersteuning van een helpdesk: onderzoek en proof of concept

Student:Lars Doise
Richting:Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica
Abstract:Deze masterproef richtte zich op het vinden van een oplossing voor het overbelaste helpdeskprobleem van Actemium en zijn klanten. Met als doel om de helpdesk te ondersteunen, werd er gezocht naar de implementatie van een chatbot. Specifiek werd er gekeken naar de mogelijkheden van verschillende chatbot-technologieën, waaronder Microsoft Power Virtual Agents, AIML, Rasa open source en chatGPT. Na uitgebreid onderzoek bleek de Rasa Open Source technologie het meest veelbelovend voor het gestelde probleem. Hoewel Microsoft Power Virtual Agents ook een bruikbare technologie is, bleek deze niet in staat te leren van een debug flow bestand. De uiteindelijke oplossing werd geïmplementeerd in Python. Het script accepteert de debug flow als input, die kan worden geleverd in de vorm van een Microsoft Excel bestand of een draw.io diagram. Als output worden de benodigde bestanden gegenereerd om de Rasa chatbot operationeel te maken. Kernwoorden: chatbot, Microsoft Power Virtual Agents, Rasa Open Source, Python
Abstract (Eng):In this master's thesis, a solution was sought for a problem faced by Actemium and its customers. Actemium's helpdesk is overloaded and would like to be supported by a chatbot. Each helpdesk operates with a debug flow, which is a file that describes the steps to be followed to solve a problem. The implemented chatbot should be able to understand and work with this debug flow easily. Various chatbot possibilities were explored, including Microsoft Power Virtual Agents, AIML, Rasa open source, and chatGPT. The research revealed that Rasa Open Source technology was the most promising for the identified problem. Microsoft Power Virtual Agents is also a viable technology, but it does not work for learning from a debug flow file. The solution was implemented in Python. The script takes the debug flow as input, in the form of a Microsoft Excel file or a draw.io diagram. The generated output includes the necessary files to make the Rasa chatbot operational. Keywords: chatbot, Microsoft Power Virtual Agents, Rasa Open Source, Python.