Hoe beïnvloedt immersie onze tijdsperceptie bij gebruik van een head-mounted display of een 2D-beeldscherm?

Student:Cédric van Hove
Richting:Master of Science in de industriële wetenschappen: informatica
Abstract:Virtual reality representeert de werkelijkheid op manieren die eerdere vormen van media niet konden. Echter maakt dat virtual reality bij gebruik van head-mounted displays meeslepender dan een monitor en hoe beïnvloedt immersie de perceptie van tijd? Deelnemers navigeerden zich door drie verschillende omgevingen, zowel met een head-mounted display als met monitor. Na elke omgeving schatte de deelnemer de verstreken tijd. Na het voltooien van de monitor- of head-mounted display-omgevingen, beoordeelde de deelnemer het niveau van immersie en cybersickness. De head-mounted display scoorde hoger op gebied van immersie. Verder, de mediaan van de geschatte tijdsfout waren vergelijkbaar maar head-mounted displays hadden grotere variantie op deze geschatte tijden. Dit heeft als gevolg dat virtual reality meeslepender of hogere immersie heeft, maar ook een grotere impact heeft op tijdspeceptie van het individu.
Abstract (Eng):Virtual reality represents reality in ways that prior forms of media could not. However does that make virtual reality by using a head-mounted display more immersive than a monitor and how does immersion affect the perception of time? Participants navigated through three different environments both with a head-mounted display and on a monitor. After each environment, the participant estimated the elapsed time. Finally after finishing the monitor or head-mounted display environments, the participant rated their immersion and cybersickness. The head-mounted display rated higher in level of immersion. The median error of estimated time for both displays were similar, but with higher variance for virtual reality. This results in virtual reality being more immersive but also having a greater impact on an individual's time perception.