Master theses defenses - Faculty of Engineering and Architecture

2020-2021, second period

 

HourStudentTitleSupervisor(s)Location

Wednesday 02/09/2020

10:00 Emile Marlein Diversiteit in sociale huisvesting: inclusieve ontwerpscenario's voor ruimtes van collectiviteit in de sociale tuinwijk. Luce Beeckmans Laborzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping

Wednesday 25/08/2021

09:30 Igor Wolfs Design of a hybrid AI model that combines hierarchical clustering and hydraulics for improved leak localization in the drinking water grid Sofie Van Hoecke Teams

Friday 27/08/2021

00:00 Rizwan Shameem fossielvrij comfort in een nieuwbouwwoning op basis van zonthermische opslag, onderzoek naar technische haalbaarheid Wim Boydens Laborzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
09:00 Ewout Maertens Few-Shot learning voor gepersonaliseerde activiteitsdetectie Femke Ongenae, Sofie Van Hoecke
09:30 Nicolas Guilbert Technical durability of the swimming pool, in depth research of the water and energy streams Wim Boydens Studiebureau Boydens, Zedelgem
11:00 Elien Cambie Dynamic Exergy Analysis of a hybridGEOTABS Office Building Jelle Laverge, Eline Himpe Vergaderzaal Labor (jozef plateaustraat 22, 2.1)
12:00 Rudolf Claassen Prestatietoetsing van doorvoerstrategieën bij residentiële ventilatiesystemen Jelle Laverge Vergaderzaal Labor (Jozef Plateaustraat, zaal 2.1)
13:00 Thijs Dedeken The effect of domestic hot water use profiles on Legionella growth in public buildings Elisa Van Kenhove, Lien De Backer Vergaderzaal Labor, Plateau
15:30 Karrar Fakhrulddin Experimenteel onderzoek naar een innovatieve Pulse-test van luchtdichtheidsmeting: herhaalbaarheid en reproduceerbaarheid, impact van Pulse locatie op luchtdichtheidstest Jelle Laverge, Arnold Janssens Vergaderzaal Labor (Jozef plateaustraat 22, zaal 2.1)

Monday 30/08/2021

14:00 Jolien Kelchtermans Evaluatie van classificatie-indices voor vegetatie op basis van open source Sentinel-2 satellietbeelden in Vlaanderen Greet Deruyter online (MS Teams)
15:30 Jesse Thomas Gebruik van de intensiteitswaarden in puntenwolken afkomstig van laserscanning voor de detectie van vocht in betonconstructies. Greet Deruyter online (MS Teams)
17:00 Nicolas Stevens Het binnenhof als model voor randstedelijke verdichting Tijl Vanmeirhaeghe, Maarten Van Den Driessche Laborzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping

Tuesday 31/08/2021

14:00 Liesbeth Roelens "I hear where you are speaking": Source localization using microphone arrays and machine learning Nilesh Madhu Live (AA Toren) + Online: Zoom

Wednesday 01/09/2021

08:45 Lorenzo De Bie Advanced Diversification Transformations for Binary Crash Reporting Bjorn De Sutter, Bart Coppens Online, MS Teams
09:00 Lena Usala Netwerkarchitectuur: de architectuur van het bezinestation Bart Verschaffel, Kris Coremans Laborzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
09:00 Jules Focke Netwerkarchitectuur: de architectuur van het bezinestation Bart Verschaffel, Kris Coremans Laborzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
10:00 Laure Machtelinckx Marginalia, al het andere en architectuur Maarten Van Den Driessche Aud B- Jozef Plateaustraat 22 - 9000 Gent
10:00 Fabian De Vriendt Kleur in de Architectuur: van chromofobie tot polychromie. De mythe van de witte muur, camouflage en flamboyance. Bart Verschaffel Laborzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
10:00 Bert Christiaens Network explainability via content based image retrieval Aleksandra Pizurica https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk0MWFlZjktMzVmMS00N2Y5LTk1M2ItODBjNjgyNDFiZ
11:00 Dante Van den Broeke Leveraging non-annotated data for skin cancer classification using self-learning approaches Jan Aelterman, Hiep Luong https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk0MWFlZjktMzVmMS00N2Y5LTk1M2ItODBjNjgyNDFiZ
11:00 Robin Vandenbussche Kader en Grens: architecturale strategieën van de intimiteit Bart Verschaffel Laborzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
11:30 Denim Robinet Semiautomatische tracering van voorwerpen in expertopnames Ljubomir Jovanov, Peter Veelaert https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTk0MWFlZjktMzVmMS00N2Y5LTk1M2ItODBjNjgyNDFiZ
12:00 Cas Van Tendeloo Hommage: Jean-Albert De Bondt Maarten Van Den Driessche Aud B- Jozef Plateaustraat 22 - 9000 Gent
12:30 Elise Rouseré Constructieve beoordeling van de historische dakconstructie en de ondersteunende metselwerkmuren van de refter van de Sint-Pietersabdij in Gent Robby Caspeele, Roman Wan-Wendner online (Teams)
12:30 Fran Smet Constructieve beoordeling van de historische dakconstructie en de ondersteunende metselwerkmuren van de refter van de Sint-Pietersabdij in Gent Robby Caspeele, Roman Wan-Wendner online (Teams)
13:30 Wout Vierbergen 3D-positiebepaling van goudsbloemen: van simulatie naar bloemenveld Francis wyffels, Simon Cool MS Teams
13:30 Davy Cappelle Spatial variability of concrete: experimental analysis and quantification of the influence on structural reliability Robby Caspeele, Wouter Botte online (Teams)
14:30 Pieter Pangat Representaties van grafische code voor ongesuperviseerd machinaal leren Francis wyffels, Kris Coolsaet MS Teams
15:30 Jonas Cool Damage detection in steel components using piezoelectric transducers Wim De Waele, Mia Loccufier Vergaderzaal Labo Soete
15:30 Nicholas Verbeke Tessellating clusters: polygon offsetting and collision handling Pieter Audenaert, Mario Pickavet
16:00 Gerbrand De Laender Accelerating numerical libraries for Python using FPGAs Erik D'Hollander, Dirk Stroobandt Vergaderzaal 1.4 Alan Turing
16:30 Vic De Ridder Implementation of classical density functional theory to investigate adsorption in nanoporous materials Louis Vanduyfhuys, Veronique Van Speybroeck Campus Ardoyen, 46 Metallurgie, auditorium A.03 Industrieel Beheer
16:30 Thibault Baetslé Numerical simulation of hydrogen embrittlement in fracture toughness testing Stijn Hertelé, Kim Verbeken Vergaderzaal Labo Soete
16:30 Victor Rosa Design of an electrically heated steam cracking reactor Kevin Van Geem, Laurien Vandewalle Teams

Thursday 02/09/2021

08:30 Matthias Cami Bayesian Inverse Reinforcement Learning for strategy extraction in the iterated Prisoner's Dilemma game Pieter Simoens, Yara Khaluf
09:00 Hans Kusmanto Development of patient-specific FE models to evaluate the effect of Chêneau braces on spinal correction Wim Van Paepegem, Maria Cristiana Ferreira Da Costa Microsoft Teams Videoconference
09:00 David Vrambout Diversiteit in Sociale Huisvesting: verbrede leefomgevingen door diversiteits-sensitief ontwerp van overgangsruimten. Luce Beeckmans, Peter Vanden Abeele Laborzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
09:00 Julie Appelmans Ontwerpend onderzoek naar de inzetbaarheid van de Mobble voor studentenhuisvesting Nathan Van Den Bossche, Maarten Coupé Bureau Nathan Van Den Bossche
09:00 Lewis Bonduelle Machine learning om de opleidingsprestaties en geschiktheid van kandidaten te voorspellen bij de start van hun opleiding bij defensie Chris Develder, Thomas Demeester online
09:00 Axel De Decker Deep Neural Networks based Artificial Observers for No-Reference Video Quality Assessment Peter Lambert, Glenn Van Wallendael MS Teams
09:15 Brecht De Baer Reinforcement Learning voor verdedigingsstrategieën in FlipIt met meerdere resources: Een studie naar deterministische en dynamische allocatie van resources Pieter Simoens, Yara Khaluf
09:30 Emmeran Wylin Van Lichtveldcaptatie tot Weergave Peter Lambert, Glenn Van Wallendael MS Teams
10:00 Juan Gabriel Alarcón Cabral Ontwerp van een server-client applicatie ter automatisering van bedrijfsprocessen en -taken Nele De Geeter
10:00 Melissa Spitaels Study of ship propeller-induced near-bed flow around berthing facilities to design scour protection Tom De Mulder online (MS Teams)
10:00 Pieter Haegeman Tot op het beton #3. Close reading van de architectuur van b0b van Reeth 1965-1970 Emiel De Kooning, Ronald De Meyer online
10:00 Nicolas Vanden Haute Ontwerp en uitvoering van een circulair en biogebaseerd testpaviljoen voor practicumdoeleinden Marijke Steeman leszaal Vierendeels, Technicum
10:00 Muhammad Usama Niaz Influence of convective and radiative heat transfer modelling in numerical simulations of upward flame spread in corner configurations Bart Merci, Georgios Maragkos online (MS Teams)
10:30 Koenraad Van hulle Smoothed Particle Hydrodynamics Modelling of Wave Energy Converters for the WECfarm Project Peter Troch, Vicky Stratigaki AWW-vergaderzaal
10:30 Bert Matthys Efficiënte videoverwerking met adaptieve neurale netwerken Pieter Simoens, Sam Leroux
11:00 Sander Anthierens Use of Machine Learning for traffic flow prediction Sidharta Gautama --TIK HIER DE NAAM VAN DE ZAAL--
11:00 Flor Guilini Combining Virtual Reality and Motion Capture for use in Immersive Experiences Peter Lambert, Glenn Van Wallendael MS Teams
11:15 Brecht Deprez Meta learning for predictive maintenance under varying operating conditions Pieter Simoens, Sam Leroux
12:00 Jotte Verrept Huis tussen de huizen? Compatibiliteitsonderzoek voor kleinschalige detentie. Ronald De Meyer, Arthur De Roover Laborzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
12:00 Tjade Wollaert Publieke grond als hefboom voor agroecologische ontwikkeling in de rand van Gent: verkenning van open ruimte kansen in Evergem Michiel Dehaene Aud B- Jozef Plateaustraat 22 - 9000 Gent
12:30 Mathilde Jesiek De afweging van milieu-impact, financiële kosten en vastgoedmeerwaarde bij gerenoveerde rijwoningen in stedelijke context Nathan Van Den Bossche, Marijke Steeman online - teams
13:00 Maxim Verhelst Design and control of a robotic gripper using a dedicated variable stiffness motor Guillaume Crevecoeur Gramme
13:00 Elias D'Hooghe Configuratie en monitoring tool voor het Smart Highway testbed Ingrid Moerman via Teams
13:30 Maarten Vangeneugden Track trespasser detection from a moving train with a multimodal camera setup Peter Veelaert, David Van Hamme https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Y0OWVkNDctYzk1ZC00N2FlLTkzODctZTMzODllMThjZ
13:30 Jelle Michiels Modeling of propagation in future 5G wireless networks via ray-tracing Wout Joseph, Luc Martens https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2IyZGUxNzUtYTM1YS00YWZiLTkwYzAtZjljMjk4MzYwO
13:30 Stijn Vandendriessche Live migratie van context-houdende containers Bruno Volckaert, Filip De Turck
14:00 Zeno Verboven Wireless Propagation Modelling at 60 GHz Wout Joseph, Emmeric Tanghe https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2IyZGUxNzUtYTM1YS00YWZiLTkwYzAtZjljMjk4MzYwO
14:00 Ian Seynaeve Analysis of trace impurities in ethylene and propylene Kevin Van Geem, Hang Dao Thi online
14:00 Chiara Massa Lab-scale tyre wear experiments Dieter Fauconnier, Patrick De Baets Vergaderzaal Labo Soete
14:00 Valentine Goossens Materialen en bouwtechnieken in interbellumwoningen - Miljoenenkwartier te Gent Nathan Van Den Bossche Boulvin
14:00 Damiën Romain Ontgrendelen van toekomstige auto's met Ultra-Wideband Eli De Poorter, Adnan Shahid https://tinyurl.com/as58nmyx
14:00 Ana Julia Rodrigo Bonet Abatement of TCE from waste gas streams by post-plasma catalysis Rino Morent, Nathalie De Geyter Online Teams meeting
14:00 Floris De Burchgraeve Light GPS: indoor positioning based on visible light Heidi Steendam, Peter Veelaert https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_M2Y0OWVkNDctYzk1ZC00N2FlLTkzODctZTMzODllMThjZ
14:30 Jarno Deknudt Equine IoT: Ontwerp van een nieuw hybride veulendetectiesysteem voor paarden Wout Joseph, Margot Deruyck https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2IyZGUxNzUtYTM1YS00YWZiLTkwYzAtZjljMjk4MzYwO
14:30 Steven Heijse IEEE 802.11 Physical Layer Fuzzing Using OpenWifi Ingrid Moerman
15:00 Robbe Vermeire Energie-efficiënte VLP met behulp van een zonnepaneel David Plets, Sander Bastiaens https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_Y2IyZGUxNzUtYTM1YS00YWZiLTkwYzAtZjljMjk4MzYwO
15:00 Jonathan Delombaerde Gebruik en impact van een volledig instelbare rolstoel bij het opmeten voor een actief rolstoel met individuele bemating. Jan Detand KWE.C.2.103
15:00 Daniel Sanchez Garces Optimisation of the operation of a SunOyster solar cogeneration plant Jan Mertens, Guillaume Crevecoeur Gramme
15:00 Philip Matthijnssens Marcel Raymaekers Maarten Liefooghe, Lionel Devlieger kleine vergaderzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
15:30 Maximiliaan Leyman Effect of system parameters on path optimisation for drone-based inventory management Eli De Poorter, Jeroen Hoebeke https://tinyurl.com/as58nmyx
15:30 Maud Lafontaine Integrating design for disassembly into an analysis of sustainable shoe design. In collaboration with Norm Shoes. Jan Devos online
15:30 Mathias Vandepitte Tot op het beton #4. Close reading van Belgisch bouwen 1890-2020 Ronald De Meyer, Emiel De Kooning online
16:00 Rémy Verbrugghe Draadloze controle van een 3D-geprinte prothese Arno Thielens MS Teams
16:00 Nicholas Kochuyt Draadloze controle van een 3D-geprinte prothese Arno Thielens MS Teams
16:15 Arno Huylebroeck Een onderzoek naar opvattingen in Vlaanderen over de rol(len) van architecten vandaag. Jan Moens, Maarten Liefooghe Aud B- Jozef Plateaustraat 22 - 9000 Gent
16:30 Age Van Boxem An integrated charging system design for a bionic foot Marina Emmanouil KWE.C.2.103

Friday 03/09/2021

00:00 Aline Dries Klimaatadaptatie als sociale verbinding: Water als hefboom voor een veerkrachtige wijk in Brussel Joachim Declerck Laborzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
00:00 Josefien Hoerée Waterbuurten: tussen Waterplan en Tuinstraat. Water als hefboom voor een klimaat robuust Antwerpen Joachim Declerck Laborzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
00:00 Anse De Meulenaer Piekregen in een stedelijke beekvallei, exploratie van impact en ontwerpstrategieën Joachim Declerck Laborzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
00:00 Julie Helewaut Analyse en ontwerpmatig onderzoek van het stedelijk beleidskader in de negentiende-eeuwse gordel van Gent. Maarten Van Den Driessche, Luce Beeckmans kleine vergaderzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
00:00 Amélie Thomas Analyse en ontwerpmatig onderzoek van het stedelijk beleidskader in de negentiende-eeuwse gordel van Gent. Maarten Van Den Driessche, Luce Beeckmans kleine vergaderzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
00:00 Sebastiaan Verplancke Randomized Control Flow Obfuscation Bjorn De Sutter, Bart Coppens Online, MS Teams
00:00 Ziling Wang Diffractive reflective liquid crystal lenses for head up displays Kristiaan Neyts, Jeroen Beeckman online
08:30 Niels Vermeire Detection of pathological patterns in overnight EEG using unsupervised learning Tom Dhaene, Pieter van Mierlo MS Teams
09:00 Emma Van De Steene BIM and Circularity: Research into material connections in building models Paulus Present, Jeroen Werbrouck online
09:00 Felix Van Parys Development of finite element models for the analysis of the mechanical behavior of hoisting cables Wim De Waele Vergaderzaal Labo Soete
09:30 Mahmoud Aly Simulation of high resolution phase modulators and compensation of pixel crosstalk effects for beam steering applications Kristiaan Neyts, Inge Nys online
09:30 Toto De Brant Pensiontest.be: design of a digital platform for A/B testing around personal financial pension saving Filip De Turck, Kris Boudt online - MS Teams
09:30 Bram Van de Walle Federated Machine Learning in Network Intrusion Detection Bruno Volckaert, Tim Wauters via Teams
10:00 Oscar Hautekiet Contraction hierarchies for efficient routing in networks: Impact of contraction order Mario Pickavet, Pieter Audenaert
10:00 Matthias Derudder Improved de novo Genome Assembly using Conditional Random Fields Jan Fostier Online
10:00 Kerim-Alexander Van Durme Design of a Telescopic Inclined Fall Pipe for Rock Installation Vessels Marc Wouters, Wouter Tollet
10:00 Antoine De Schrijver Automated Localisation of a Mixed Boolean Arithmetic Obfuscation Window in a Program Binary Bjorn De Sutter, Bart Coppens Online, MS Teams
10:00 Thijs De Martelaer Beating the stock market: neural networks for predicting future share prices Koen Inghelbrecht, Toon De Pessemier https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MWEyMjAwZjQtMjdiZC00NDNjLWFmMDUtMTk4Nzk1MzM0M
10:30 Bert Maes Ontwerp van een vrijstaande scheidingswand die zowel modulair als circulair is. Olivier Rysman KWE.C.1.102
10:30 Wouter Verschueren Ontwikkeling en implementatie van een hiërarchisch beslissingssysteem voor eerstehulpverleners Bruno Volckaert, Filip De Turck https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGM2MmI5ZmEtNDBhYi00YmM4LTlmMWMtODM2ODgwNTJiN
11:00 Anouk Declerck Onderzoek en prototyping van een wearable die sensors bevat voor het tracken van de houding van de rug met focus op de gebruikservaring. Jelle Saldien KWE.C.2.103
13:00 Achille De Doncker Technisch ontwerp en uitwerking van een 3-dimensionaal, modulair systeem om toe te passen in een automated guided vehicle voor stage design Jelle Saldien KWE.C.2.103
13:00 Sam Verbeke Additive manufacturing and surface plasma modification of porous PEOT/PBT scaffolds for their use as in vitro cancer models Nathalie De Geyter, Olivier De Wever Online Teams meeting
14:00 Kim Peeters Verderbouwen op de Groote Wederopbouw - Hedendaagse hoekpanden voor Ieper Maarten Liefooghe, Dirk Somers Atelier 1a-1b Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
14:00 Nathan Van Damme Development of a hand exoskeleton for sensorimotor training Mia Loccufier, Amélie Chevalier
14:00 Wannes Sucaet Verderbouwen op de Groote Wederopbouw - Hedendaagse hoekpanden voor Ieper Maarten Liefooghe, Dirk Somers Atelier 1a-1b Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
14:00 Nikita Buchinskiy Advanced control strategies for grid-connected distributed generation units enabling increased penetration of renewable energy resources Lieven Vandevelde Leslokaal Ferraris, EELAB, Campus Ardoyen, gebouw 131, 2de verdieping
14:30 Matthias Neirinck Studie van blockchain oracles Jan Devos online
15:00 Sofie Praet Het Leerpaleis: van intimiteit in de stad naar stadsintimiteit verzameld Dirk Somers, Bart Verschaffel kleine vergaderzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
15:00 Ulricke Peerlinck Verderbouwen op de Groote Wederopbouw - Samenspel van vrijheid en conventie: case Nieuwpoort Maarten Liefooghe, Dirk Somers Laborzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
15:00 Leander Decloedt Verderbouwen op de Groote Wederopbouw - Samenspel van vrijheid en conventie: case Nieuwpoort Maarten Liefooghe, Dirk Somers Laborzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
15:00 Anton Vanneuville Jean-Paul Laenen: kunst in de publieke ruimte Bart Verschaffel kleine vergaderzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
15:30 Siebe de Werd Measurement and characterization of suction accumulators for heat pumps Steven Lecompte, Michel De Paepe Vergaderzaal Boulvin T4
16:00 Shiran Potié Lucien Hervé: De ziel van een architect? Guy Chatel kleine vergaderzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
16:15 Tanguy Ongena Onderzoek naar de User Experience van professionele sporters te testen en trainen op technisch-cognitieve vaardigheden met een digitaal trainingstoestel Jelle Saldien, Jeroen Stragier Online
16:30 Vincent Van de Sompele IoT Edge Computing with AI Bruno Volckaert, Frederick Bousson
17:00 Anja Peeters Circulaire wanden voor studentenkamers Francesca Ostuzzi KWE.C.1.102
18:00 Antje Verhellen Watertorens: herbestemming van een gestalte Hans Lust Laborzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping

Monday 06/09/2021

00:00 Vesara Molla De Stile handleiding Maarten Van Den Driessche, Maude Bass-Krueger Laborzaal Jozef Plateaustraat 22 - 2de verdieping
09:00 Ilke Buelens Energy use and thermal comfort in a hot and humid climate: design of tourist accomodations in Cuba. Arnold Janssens, Julio Vaillant Rebollar Labor, Plateaugebouw, 2e verdieping
09:30 Wietze Colson Ontwerpen van een glamping verblijf op water met de focus op de gebruikerservaring. Olivier Rysman KWE.C.1.102
10:30 Simon Matthys Verwijderen van dronegeluid uit spraakopnames via mask-based beamforming en deep learning Nilesh Madhu, Dick Botteldooren Online on MS Teams (https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzdjMzI4ZmMtMTlmMS00NTQwL
13:30 Sam Vandierendonck A mobility profile-based approach to quantifying transport poverty Sofie Verbrugge, Didier Colle Online