Frederik Ostyn (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Hoogdynamisch botsingstolerant robotontwerp  
High Dynamic Collision Tolerant Robot Design
Aranka Steyaert (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Modelleren van debruijngrafen aan de hand van conditionele toevalsvelden  
Modelling de Bruijn Graphs Using Conditional Random Fields
Mathias De Brouwer (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Adaptief semantisch redeneren op datastromen voor de gezondheidszorg  
Adaptive Semantic Stream Reasoning for Healthcare
Alexander Hoffman (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Karakterisering van fasetransformaties en reactiviteit in functionele nanogestructureerde materialen via computationele vibrationele spectroscopie  
Unraveling Phase Transformations and Reactivity in Functional Nanostructured Materials Using Computational Vibrational Spectroscopy
Liesbeth De Bruecker (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Spectroscopische vingerafdruk van elektronische excitaties in nanoporeuze roosters en transitiemetaalcomplexen  
Spectroscopic Fingerprint of Electronic Excitations in Nanoporous Frameworks and Transition Metal Complexes
Tom Staessens (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Versterkend leren voor industriŽle mechatronische systemen: een hybride, lerende controle-aanpak  
Bringing Reinforcement Learning to Real-World Mechatronic Systems: A Hybrid Learning Control Approach
Stijn Cuyvers (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Heterogeen geÔntegreerde siliciumnitride-fotonische componenten gebaseerd op micro-transfer-printen  
Heterogeneous Silicon Nitride Integrated Photonic Devices Based on Micro-Transfer Printing
Matthias Van Hove (EA01-vakgroep Architectuur en Stedenbouw)
Het verhogen van de betrouwbaarheid van bottom-upsimulatiemodellen voor gebouwpatrimonia met behulp van bestaande data-driventechnieken  
Increasing Reliability of Bottom-Up Building-Stock Energy Models Using Available Data-Driven Techniques
Cťdric Bruynsteen (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Een geÔntegreerde gebalanceerde ontvanger voor kwantumbeveiligde communicatie via continue variabelen  
An Integrated Balanced Receiver for Continuous Variable Quantum Secure Communication
Valentijn De Coster (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Structurele dynamiek van nanolegeringen in katalytische reactie: een gemoduleerde aanpak  
Structural Dynamics of Nanoalloys in Catalytic Reaction: A Modulated Approach
Lore Brosens (EA18-vakgroep IndustriŽle Systemen en Productontwerp)
Een industriŽle ontwerpmethode van leeromgevingen om een reflectieve ontwerpingenieur te worden  
Instructionally Industrially Designed to Become a Reflective Design Engineer
ZoŽ Gromotka (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
HiŽrarchische wiskundige modellen van chemische processen  
Hierarchical Mathematical Models of Chemical Processes
Mihaela Ghita (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Modellering en klinisch onderzoek van bio-impedantie voor nociceptie en pijnmonitoring  
Modeling and Clinical Investigation of Bioimpedance for Nociception and Pain Monitoring
Nishant Singh (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
 
Electronic and Photonic Integrated Circuit Co-Design of a 60 GHz Analog Radio-over-Fiber Transceiver Chipset
Hemanth Kumar Ravuri (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Een cross-layer-netwerkbenadering voor immersieve medialevering  
A Cross-Layer Networking Approach for Immersive Media Delivery
Asma Chiha Ep Harbi (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Techno-economische analyse van 5G-netwerken: faciliterende technologieŽn en implementatiestrategieŽn  
Techno-Economic Analysis of 5G Networks: Enabler Technologies‎ and Deployment Strategies
Massimo Bocus (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Naar state-of-the-art moleculaire simulaties voor een nauwkeurige modellering van complexe zeoliet-gekatalyseerde reacties  
Towards State-of-the-Art Molecular Simulations for an Accurate Modeling of Intricate Zeolite-Catalyzed Reactions
Marvin Kusenberg (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
 
Chemical Recycling of Mixed Plastic Packaging Waste via Pyrolysis and Steam Cracking: The Role of Contaminants
Geethika Bhavanasi (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Machinaal leren met radarsensoren voor een slimme gezondheidszorg  
Machine Learning with Radar Sensors for Smart Healthcare
Behnam Madadnia (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Ontwerp en technologie voor nauwkeurige positionering van componenten in 3D-thermogevormde elektronica  
Design and Technology for Accurate Component Positioning in 3D Thermoformed Electronics
Freddy Figueira De Barros (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Ontwerp gebaseerd op deterministische en stochastische modellen voor polymerisatie van vrije radicalen en voor geÔnduceerde enting van styreen  
Deterministic and Stochastic Model-Based Design for Free Radical Polymerization and Induced Grafting of Styrene
Sutao Han (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Frettingvermoeiingsgedrag voorspellen met behulp van de eindige-elementenmethode en machinaal leren  
Prediction of Fretting Fatigue Behaviour Using Finite Element Method and Machine Learning
Jingbin Yang (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Effecten van superabsorberende polymeren op de krimp, scheurvorming en zelfhelende eigenschappen van alkali-geactiveerde slakkensystemen  
Effects of Superabsorbent Polymers on the Shrinkage, Cracking, and Self-Healing Properties of Alkali-Activated Slag Systems
Alejandro Morales HernŠndez (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
 
Essays on Machine Learning: Advances in Forecasting and Optimization