Tom Neutens (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Physical computing in het leerplichtonderwijs: technieken en hulpmiddelen voor het lesgeven en evalueren  
Physical Computing in Primary and Secondary Education: Techniques and Tools for Teaching and Assessment
Stťphanie Van Linden (EA01-vakgroep Architectuur en Stedenbouw)
Vierde generatie waterdichtheid: een prestatiegebaseerde strategie om infiltratie van regenwater in gevelsystemen te beheersen  
Fourth Generation Watertightness: A Performance-Based Strategy to Control Rainwater Infiltration in FaÁade Systems
Stef Vandermeeren (EA07-vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)
Machine- en deeplearning en sensorfusie voor pedestriandeadreckoning-toepassingen  
Machine and Deep Learning and Sensor Fusion for Pedestrian Dead Reckoning Applications
Nick De Raeve (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Ontwikkeling van betaalbare en energiezuinige draagbare sensornodes op basis van Bluetooth Low Energy  
Development of Low-Cost and Low-Power Wearable Sensor Nodes Based on Bluetooth Low Energy
Camiel Op de Beeck (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Heterogene integratie van III-V-halfgeleiderlichtbronnen op platformen met lage brekingsindex  
Heterogeneous Integration of III-V Semiconductor Light Sources on Low-Refractive-Index Platforms
Brecht Berteloot (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Gestructureerde fotoalignering van vloeibare kristallen en toekomstige beeldschermtoepassingen  
Patterned Photoalignment of Liquid Crystals and Future Display Applications
Martin Thielens (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
 
Advanced Computational Fluid Dynamics Modelling of Water Sprays in Fire-Driven Flows
Dominique Gillis (EA18-vakgroep IndustriŽle Systemen en Productontwerp)
Naar data-ondersteund stedelijk mobiliteitsmanagement  
Towards Data-Supported Urban Mobility Management
Chia-Yi Wu (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
 
Frequency-Synchronous Distributed Antenna Systems Enabled by Sigma-Delta-over-Fiber for 5G and Beyond
Muhammad Aslam (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Hardware-efficiŽnte ontwerpen voor deterministische draadloze communicatie met snelle responstijd middels software-gedefinieerde radiosystemen  
Hardware Efficient Designs for Deterministic and Low Latency Wireless Communication System Using Software-Defined Radio
Nina ?i?aki? (EA07-vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)
Dimensionaliteitsreductiemethodes voor beelden op basis van auto-encoders  
Autoencoder-Based Image Dimensionality Reduction Methods
Zaaquib Ahmed (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Thermische modellering van een staalplak in een hefbalkoven van een warmwalserij  
Thermal Modelling of a Steel Slab in a Continuous Walking Beam Reheat Furnace of a Hot Strip Mill
Ehsan Eqlimi (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Onderzoek naar neurale markers gemoduleerd door het leren uit spraak in omgevingslawaai met behulp van single-trial-EEG  
Exploring Neural Markers Modulated by Learning from Speech in Environmental Noise Using Single-Trial EEG
Granch Berhe Tseghai (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Ontwikkeling van droge EEG-textrodes voor monitoring van hersenactiviteit  
Development of Dry EEG Textrodes for Brain Activity Monitoring
Andrea La Gala (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Technische controle van 3D-printen gebaseerd op polymeerkorrels  
Engineering Control of Polymer Pellet-Based Additive Manufacturing
Pankaj Jaiswal (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Levensduur en bestendigheid van lijmverbindingen tussen staal en composiet voor mariene toepassingen  
Durability of Steel to Composite Adhesive Joints for Marine Applications
GabriŽl van Knippenberg (EA15-vakgroep Civiele Techniek)
Een relationele benadering van erfgoed: herontwikkeling van erfgoed in samenspraak met lokale gemeenschappen  
Towards a Relational Heritage Approach: Fostering Community-Heritage Engagement
Anoop Chakkingal (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
 
Tailoring Fischer Tropsch Synthesis Product Selectivities: Insights from Microkinetic Modelling and Machine Learning
Kotb Basem Tawfiq Albassioni (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Omvormen van driefasige synchrone reluctantiemachines naar verbeterde en betrouwbare vijffasige aandrijfsystemen  
Refurbishing Three-Phase Synchronous Reluctance Machines towards Improved and Reliable Five-Phase Drive Systems
Minh Hoŗng LÍ (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Schade-identificatie in grootschalige structuren met behulp van nieuwe metaheuristische optimalisatiealgoritmes  
Damage Identification in Large-Scale Structures Using New Metaheuristic Optimization Algorithms
Thanh Sang To (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Voorspellen van laterale verplaatsing van de keermuur voor complexe ondergrondse constructies met behulp van nieuwe metaheuristische algoritmes  
Predicting Lateral Displacement of Retaining Wall for Complex Underground Structures Using New Metaheuristic Algorithms
Katelijne Verhiest (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Bijdrage tot de ontwikkeling van oxidegedispergeerde versterkte staalsoorten voor nucleaire toepassingen: een colloÔdale fabricageroute  
Contribution to the Development of Oxide Dispersion Strengthened Steels for Nuclear Applications: A Colloidal Production Route