Robby Fivez (EA01-vakgroep Architectuur en Stedenbouw)
Een staat van beton: constructiematerialen en bouwambities in (Belgisch) Congo  
A Concrete State: Constructing Materials and Building Ambitions in the (Belgian) Congo
Laurens Van Hoye (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Wegwerken van mogelijke vertrouwensproblemen gedurende ad-hoc-samenwerkingen tussen organisaties  
Mitigating Potential Trust Issues in Ad Hoc Collaborations
Dries Bosman (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Nieuwe differentiŽle oppervlakte-admittantie-operatoren voor gecombineerd magnetisch en diŽlektrisch contrast  
Novel Differential Surface Admittance Operators for Combined Magnetic and Dielectric Contrast
Simon Vander Vennet (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
De interactie tussen waterstof en industriŽle hogesterktestaalsoorten  
The Interaction between Hydrogen and Industrial High-Strength Steels
Igor Lima de Paula (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Geavanceerde antennesystemen voor conforme integratie in slimme objecten en voor millimetergolf-over-vezel-gedistribueerde antennesystemen  
Advanced Antenna Systems for Conformal Integration in Smart Objects and for mmWave-over-Fiber Distributed Antenna Systems
Jaron Fontaine (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Kleine data en artificiŽle intelligentie voor efficiŽnte en intelligente draadloze netwerken  
Small Data and Artificial Intelligence for Efficient and Intelligent Wireless Networks
Mojtaba Khayatazad (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Ontwikkeling van technieken voor identificatie van schade in staalconstructies op basis van elektromechanische impedantie en beeldanalyse  
Development of Damage Identification Techniques for Steel Structures Based on Electromechanical Impedance Method and Image Analysis
Marian Flores Granobles (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
DecarbonisatiestrategieŽn voor energie- en koolstofintensieve processen: kansen en uitdagingen voor opkomende technologieŽn  
Decarbonization Strategies for Energy- and Carbon-Intensive Processes: Opportunities and Challenges for Emerging Technologies
Sarah Lima Paralovo (EA01-vakgroep Architectuur en Stedenbouw)
 
Adapting the Passive Tracer Gas Test Technique to Current Challenges for Simultaneous Measurement of Ventilation Rates and Indoor Air Quality Indicators
Duygu De Witte (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Nieuwe onzekerheidskwantificatieraamwerken voor het ontwerp van microgolfstructuren op basis van bayesiaanse optimalisatie  
Novel Bayesian Optimization Based Uncertainty Quantification Frameworks for Microwave Design
Chuanlong Ma (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Schaalbaar plasmagebaseerd ontwerp van polymeermaterialen met toepassingsspecifieke oppervlakte-eigenschappen  
Scalable Plasma-Assisted Engineering of Polymer Materials for Tailoring Application-Specific Surface Properties
Dilawar Ali (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
AI-gebaseerde methoden om historische krantenfoto's te verrijken, te geolokaliseren en te herfotograferen  
AI-Based Methods to Enrich, Geolocalize, and Rephotograph Historical Newspaper Photos
Manu Kurungod Mohan (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Naar duurzaam 3D-printen van beton voor mariene structurele toepassingen  
Towards Sustainable Concrete 3D Printing for Marine Structural Applications
Manu Lahariya (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
 
Physics-Informed Machine Learning Based Identification and Reinforcement Learning Based Control of Flexibility in Smart Grid Applications