Publieke verdediging
Fabio Veronese (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Vrijdag 12/05/2023 16:00
Functional and Manufacturing Optimization of the Beam Source for the Neutral Beam Injector of DTT
Amke Lescur (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
De invloed van een omgeving van vloeibaar lood-bismut op de mechanische eigenschappen en corrosieweerstand van lassen van austenitisch roestvast staal Vrijdag 02/06/2023 16:00
The Influence of Liquid Lead-Bismuth Environment on Mechanical Properties and Corrosion Resistance of Austenitic Stainless Steel Welds
Ivo Tanghe (EA05-vakgroep Chemie)
Voorbij de bandkloof: een extensie van het bereik van colloÔdale nanokristallen in actieve fotonische apparaten Vrijdag 02/06/2023 16:00
Beyond the Band Edge: Extending the Reach of Colloidal Nanocrystals in Active Photonic Devices
Freek Verdonck (EA07-vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)
Discrete-tijd-wachtlijnmodellen met toestandsafhankelijke bedieningscapaciteit en aankomstproces Maandag 05/06/2023 16:00
Discrete-Time Queueing Models with State-Dependent Service Capacity and Arrival Process
Maria Ghita (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Modelleren van groei van longtumorvolume en ademhalingsmechanica bij longkankerpatiŽnten Woensdag 07/06/2023 14:00
Modelling of Lung Tumor Volume Growth and Respiratory Mechanics in Lung Cancer Patients
Ziwei Dai (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Dinsdag 13/06/2023 08:00
Numerical Study on the Damage, Healing and Fracture Properties of Asphalt Mixtures
Duygu De Witte (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Nieuwe onzekerheidskwantificatieraamwerken voor het ontwerp van microgolfstructuren op basis van bayesiaanse optimalisatie Dinsdag 13/06/2023 16:00
Novel Bayesian Optimization Based Uncertainty Quantification Frameworks for Microwave Design
Bram Seynnaeve (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Het ontwerpen van gedragen metaaloxides voor de plasma-aangedreven omzetting van broeikasgassen en voor het behandelen van afvalwater Dinsdag 13/06/2023 17:00
Designing Supported Metal Oxides for Plasma-Driven Conversion of Greenhouse Gases and for Wastewater Treatment
Hossein Moradi (EA07-vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)
Vrijdag 16/06/2023 16:00
The Contribution of Connected and Automated Vehicles to Network Traffic Control
Francesco Lunardon (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Maandag 19/06/2023 10:30
Studies for Improving the Power Supply System and the Plasma Performance in Reversed Field Pinch Experiments
Henri Dolfen (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Deterministische en stochastische simulatie van stromingsgeÔnduceerde trillingen in buizenbundels Maandag 19/06/2023 14:00
Deterministic and Stochastic Simulation of Flow-Induced Vibrations in Tube Bundles
Elise Vervloessem (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
De rol van pulsen en vochtigheid in plasmagebaseerde stikstoffixatie: een gecombineerde experimentele en computationele studie Dinsdag 20/06/2023 14:00
The role of pulsing and humidity in plasma-based nitrogen fixation: a combined experimental and modeling study
Liang Li (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Dinsdag 20/06/2023 17:00
Fast Pyrolysis from Lignin Model Compounds to Real Biomass
Yubo Sun (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Reologie van alkali-geactiveerde materialen: van microstructurele evolutie tot het vloeien van beton Dinsdag 20/06/2023 17:00
Rheology of Alkali-Activated Materials: From Microstructural Evolution to the Flow of Concrete
Yifan Xiao (EA07-vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)
Deeplearning voor beeldfusie uit verschillende bronnen Dinsdag 20/06/2023 18:00
Deep Learning for Multi-Source Image Fusion
Amir Hadifar (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Op weg naar efficiŽnte NLP-modellen: strategieŽn voor het verbeteren van gegevensselectie, training en inferentie Vrijdag 23/06/2023 16:00
Towards Efficient NLP Models: Strategies for Improving Data Selection, Training, and Inference
Steven Hoedt (EA18-vakgroep IndustriŽle Systemen en Productontwerp)
Competentiebewuste ondersteuning voor operatoren in manuele assemblage Woensdag 28/06/2023 15:00
Competence-Aware Support for Manual Assembly Operators
Josef Sommer (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Experimentele karakterisering van het schadegedrag in thermoplastische glas/polypropyleen-laminaten onder vermoeiingsbelasting in trek Dinsdag 04/07/2023 14:00
Experimental Study of the Damage Behaviour of Thermoplastic Glass/Polypropylene Laminates under In-Plane Tension Fatigue
Jia Zhang (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Donderdag 06/07/2023 16:00
Coke Formation Modeling under Steam Cracking Conditions