Publieke verdediging
Narender Singh (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
De dynamische impact van het leveren van netondersteunende diensten op de werking, de belasting en het zog van windturbines Vrijdag 01/12/2023 16:00
The Dynamic Impact of Ancillary Service Provision on Wind Turbine Operation, Loading and Wake
Zaira Manigrasso (EA07-vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)
Maandag 04/12/2023 14:30
Novel Digital Volume Correlation Regularization Methods for Challenging Experimental 4D μ-CT Applications
Peyman Havaej (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
CFD-FSI-modellering van thermo-elastohydrodynamische smering in lijncontacten Donderdag 07/12/2023 16:00
CFD-FSI Modelling of Thermo-Elastohydrodynamic Lubrication in Line Contacts
Nezmin Kayedpour (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Data-gedreven adaptieve operationele strategieën voor windenergie-conversiesystemen met integratie van primaire frequentieregeling Vrijdag 08/12/2023 16:00
Data-Driven Adaptive Operational Strategies for Wind Energy Conversion Systems Incorporating Frequency Containment Reserve
Wencong Xu (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Plasmakatalytische DRM: studie van LDH-afgeleide katalysator voor DRM in een GAP-plasmasysteem Maandag 11/12/2023 10:00
Plasma-Catalytic DRM: Study of LDH Derived Catalyst for DRM in a GAP Plasma System
Adriana Karcz (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Woensdag 13/12/2023 17:00
Digital Microfluidic Platform for the in Vitro Culture of Mammalian Embryos
Ranjit Kumar Chaudhary (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Donderdag 14/12/2023 16:00
Risk-Based Optimization of Design: The Case of Structural Fire Design
Sébastien Siradze (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Hydroformylering van ethyleen afkomstig uit oxidatieve methaanconversie: microkinetisch onderzoek naar de impact van de heterogenisering van Rh-houdende katalysatoren op het reactiemechanisme Donderdag 14/12/2023 17:00
Hydroformylation of Ethylene Originating from Oxidative Methane Conversion: Microkinetic Investigation of the Impact of Rh-Based Catalyst Heterogenization on the Reaction Mechanism
Laurence Heindryckx (EA01-vakgroep Architectuur en Stedenbouw)
Commodificatie als praktijk: de grootschalige private woonontwikkeling van Etrimo en Amelinckx (1924-1985) Vrijdag 15/12/2023 16:00
Practices of Commodification: The Private Mass Housing Development of Etrimo and Amelinckx (1924-1985)
Mattias Verstuyft (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Een op siliciumfotonica gebaseerde terahertz foto-akoestische gassensor Vrijdag 15/12/2023 16:30
A Silicon Photonics Based Terahertz Photoacoustic Gas Sensor
Olivier Vergote (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Effect van vastedeeltjes-karakteristieken op de slakviscositeit ter voorspelling van industriële pyrometallurgische processen Vrijdag 15/12/2023 17:30
Effect of Solid Particle Characteristics on the Slag Viscosity for the Prediction of Industrial Pyrometallurgical Processes
Marija Stojchevska (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Het realiseren van realworld- en contextbewuste herkenning van menselijk gedrag met behulp van draagbare toestellen en smartphonegegevens voor mobiele gezondheidszorgapplicaties Maandag 18/12/2023 17:00
Realizing Real-World and Context-Aware Human Behavior Monitoring Using Wearable and Smartphone Data for Mobile Health
Irfan Ansari (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Elektro-optomechanische transductie in siliciumfotonica door integratie van dunne PZT-lagen Dinsdag 19/12/2023 16:00
Electro-Optomechanical Transduction in Silicon Photonics through PZT Thin Film Integration
Nasrulloh Ratu Bagus Satrio (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Woensdag 20/12/2023 14:00
Bayesian Optimization for Engineering Design and Process Optimization
Liesbet Deconinck (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Micromechanistische structuur-prestatie-evaluatie van waterstofinteractie met (additief vervaardigd) titaan Woensdag 20/12/2023 16:00
Micromechanistic Structure-Performance Assessment of Hydrogen Interaction with (Additive Manufactured) Titanium
Kenzo Milleville (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Verrijking van digitale archieven via artificiële intelligentie Woensdag 20/12/2023 16:30
Unlocking the Potential of Digital Archives via Artificial Intelligence
Jeroen Van Der Donckt (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Verbeteringen in tijdreeksdata-analyse en toegepast machinaal leren in de gezondheidszorg Woensdag 20/12/2023 17:00
Advancing Time Series Data Analytics and Applied Machine Learning in Healthcare
Maarten Buyl (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Eerlijkheid-regularisatie in machinaal leren: methoden en beperkingen Vrijdag 22/12/2023 15:30
Fairness Regularization in Machine Learning: Methods and Limitations
Naveenkumar Rajendhran (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Een meerschalige benadering voor de experimentele karakterisering van slijtage van cermets Vrijdag 12/01/2024 16:00
A Multi-Scale Approach to the Experimental Abrasion Characterisation of Cermets
Ruben Schoeters (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Het computationeel modelleren van optogenetische neuromodulatietechnieken en opmetingen van neurale signalen voor de behandeling van temporale-kwabepilepsie Maandag 22/01/2024 16:00
Computational Modeling of Optogenetic Neuromodulation and Neural Recording for Treatment of Temporal Lobe Epilepsy
Nouman Iqbal (EA15-vakgroep Civiele Techniek)
Vrijdag 26/01/2024 17:30
Fatigue Classification of Stiffener-to-Deck Plate Joint in Orthotropic Steel Decks: A Structural Hot-Spot Stress Approach
Jixiang Qing (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Bayesiaans actief leren voor ontwerp en optimalisatie onder onzekerheid in de ingenieurswetenschappen null null
Bayesian Active Learning for Engineering Design and Optimization under Uncertainty