Publieke verdediging
Alessandro Trigilio (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Prestatie-analyse van kinetische montecarlo-algoritmes voor populatiebalansmodellen Maandag 28/11/2022 17:00
Performance Analysis of Kinetic Monte Carlo Algorithms for Population Balance Models
Merlijn Sebrechts (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Collaboratieve composities: vereenvoudigd beheer van diensten van de cloud tot de edge Dinsdag 29/11/2022 17:00
Collaborative Compositions: Facilitating Service Orchestration from Cloud to Edge
Akbar Dadkhah (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Flexibele werking van energie-naar-waterstof-systemen en elektrische belastingen voor netondersteuning Maandag 05/12/2022 17:00
Flexible Operation of Power-to-Hydrogen and Electrical Loads to Provide Grid Support
Diego Nieves Avendano (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Realiseren van voorspellend onderhoud op basis van machinaal leren en gebruikmakend van trillings- en geluidsdata Maandag 12/12/2022 16:30
Towards Machine Learning-Based Predictive Maintenance in Industry Using Vibration and Acoustic Data
Mikhail Gromov (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Woensdag 14/12/2022 10:00
Plasma-Assisted Nitrogen Fixation in the Presence of Water
Arne Simons (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
De invloed van de samenstellingen van de koelvloeistof en van de pyrometallurgische fases op het stoomexplosiegedrag Donderdag 15/12/2022 16:30
The Influence of the Compositions of the Coolant and the Pyrometallurgical Phases on the Vapour Explosion Behaviour
Javad Rahimi Vaskasi (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Donderdag 15/12/2022 17:00
InP-on-Si DFB Laser Diodes with High Wall-Plug Efficiency, Large Modulation Bandwidth and Low Noise
Zhiyuan Liu (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Carbonatiesnelheid, mineralogie en microstructuur van hoogovenslakkenbeton bij verschillende CO2-concentraties en mechanische belasting Vrijdag 16/12/2022 10:00
Carbonation Rate, Mineralogy and Microstructure of Blast Furnace Slag Concrete at Different CO2 Concentrations and Mechanical Loading
Rana Mahmoud (EA01-vakgroep Architectuur en Stedenbouw)
Langetermijnpotentieel van hybridGEOTABS in de energietransitie van de niet-residentiŽle gebouwenstock in Europa Vrijdag 16/12/2022 14:00
Long Term Potential of hybridGEOTABS in the Clean Energy Transition of the EU Non-Residential Building Stock
Eva Loccufier (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Gefunctionaliseerde (organo)silica-nanovezelmembranen voor geavanceerde ingenieurstoepassingen Maandag 19/12/2022 16:00
Functionalized (Organo)Silica Nanofibrous Membranes for Advanced Engineering Applications
Klim Zaporojets (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Methoden gebaseerd op neurale netwerken voor entiteitsgerichte informatie-extractie Dinsdag 20/12/2022 16:00
Neural Approaches to Entity-Centric Information Extraction
Kyann De Smit (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Verbinden van stochastische (de)polymerisatiekinetiek met reactieve extrusietechnologie Woensdag 21/12/2022 16:00
Connecting Stochastic (De)Polymerization Kinetics with Reactive Extrusion Technology
Abreha Bayrau Nigusse (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Ontwerp en productie van droge textielelektroden voor ECG-monitoring Donderdag 22/12/2022 17:00
Design and Fabrication of Textile-Based Dry Electrodes for ECG Monitoring
Beibei Sun (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Donderdag 12/01/2023 10:00
Mix Design Methodology for Fly Ash and Blast Furnace Slag Based Alkali Activated Materials Serving in Ordinary Environment
Bram Steenwinckel (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Kennisgraafcreatie en -incorporatie om verklaarbare hybride AI-applicaties te realiseren Dinsdag 17/01/2023 17:00
Knowledge Graph Creation and Embedding to Realize Explainable Hybrid AI Applications
Alexandru Cristian Mara (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Woensdag 18/01/2023 16:00
Accelerating Progress in Network Representation Learning: Systematic Evaluations and New Approaches
Sheng Yang (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Numeriek modelleren van de mechanismen die de performantie van dunnefilmzonnecellen gebaseerd op kesterieten en chalcogenides beÔnvloeden Maandag 30/01/2023 16:00
Numerical Modelling of Performance Limiting Factors of Kesterite and Chalcogenide Thin Film Solar Cells
Hans Vandermaelen (EA01-vakgroep Architectuur en Stedenbouw)
De verstedelijking van de agro-ecologische reproductie van bodemvruchtbaarheid Donderdag 02/02/2023 16:15
Urbanising the Agroecological Reproduction of Soil Fertility