Publieke verdediging
Marko Panic (-)
Beeldreconstructie uit de onderbemonsterde data met toepassingen in versnelde magnetische-resonantie-beeldvorming Vrijdag 17/01/2020 15:30
Image Reconstruction from Undersampled Data with Application to Accelerated Magnetic Resonance Imaging
Toon Demeester (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
EfficiŽnte quasi-newtonmethodes voor stationaire stroming met een vrij oppervlak Vrijdag 23/10/2020 17:00
Efficient Quasi-Newton Methods for Steady Free Surface Flow
Alena Gogoleva (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Karakterisering van het transport van α-deeltjes in reactorrelevante brandende plasma's Woensdag 28/10/2020 10:00
Characterization of α-Particle Transport in Reactor Relevant Burning Plasmas
Davy Parmentier (EA18-vakgroep IndustriŽle Systemen en Productontwerp)
'Design For Assembly Meaning': een studie vanuit productontwerp rond het faciliteren van intuÔtieve manuele assemblage Vrijdag 30/10/2020 16:00
Design for Assembly Meaning: A Study on How to Facilitate a More Intuitive Manual Assembly from a Product Design Perspective
Gerlinde Lefever (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Superabsorberende polymeren en nanosilica voor de reductie van autogene krimp en de promotie van het zelfherstellende vermogen van cementhoudende materialen Dinsdag 03/11/2020 17:00
Superabsorbent Polymers and Nanosilica for Mitigation of Autogenous Shrinkage and Promotion of Self-Healing of Cementitious Materials
Shiquan Zhao (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Geavanceerde regelstrategieŽn voor de stoom/waterlus in grootschalige schepen Vrijdag 06/11/2020 14:00
Advanced Control Strategies Applied to Steam/Water Loop in Large Scale Ships
Karen Van Kets (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
De effectiviteit van compatibilisatoren geŽnt met maleÔnezuuranhydride voor meervoudige mechanische recyclage van mengsels bestaande uit poly(propyleen)-poly(ethyleentereftalaat) Maandag 09/11/2020 15:00
Effectiveness of Maleic Anhydride Grafted Compatibilizers for Multiple Mechanical Recycling of Poly(propylene)-Poly(ethylene terephthalate) Blends
Marie-Aline Mattelin (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Nanostempellithografie voor toepassingen op basis van fotonische polymeerroosters Maandag 09/11/2020 16:00
Nanoimprint Lithography for Devices Based on Polymer Photonic Gratings
Willem Faes (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
StrategieŽn voor het ontwerp en predictief onderhoud van warmtewisselaars blootgesteld aan een geothermische pekel Dinsdag 10/11/2020 17:00
Strategies for the Design and Predictive Maintenance of Heat Exchangers Exposed to a Geothermal Brine
Nicky Reybrouck (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Modellering van het langetermijngedrag van gewapende en voorgespannen betonbalken op basis van uitgebreid experimenteel onderzoek Dinsdag 10/11/2020 17:30
Modelling of the Long-Term Behaviour of Reinforced and Prestressed Concrete Beams Based on Extensive Experimental Research
Jo„o Costa Mateus (EA18-vakgroep IndustriŽle Systemen en Productontwerp)
Ontwerp voor samenwerking tussen mens en robot voor flexibel assemblagewerk in collaboratieve werkstations Vrijdag 13/11/2020 11:00
Design of Human-Robot Collaboration for Flexible Assembly Operations in Collaborative Workstations
Bert Van Lancker (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Experimenteel en numeriek onderzoek naar dubbelzijdig verlijmde glas-stalen gevelelementen Vrijdag 13/11/2020 17:00
Experimental and Numerical Investigation of Two-Sided Bonded Glass-Steel FaÁade Units
Laura Pirro (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Microkinetische analyse van de oxidatieve koppeling van methaan: gecombineerde impact van katalysator en reactor Maandag 16/11/2020 16:00
Microkinetics-Based Analysis of the Oxidative Coupling of Methane: Combined Impact of Catalyst and Reactor
Nina Turk (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Golfgeleider- en oppervlakteversterkte ramanspectroscopie voor de detectie van protease-activiteit Vrijdag 27/11/2020 14:00
Waveguide-Based Surface-Enhanced Raman Spectroscopy for Protease Activity Detection