2005-2006  |  2006-2007  |  2007-2008  |  2008-2009  |  2009-2010  |  2010-2011  |  2011-2012  |  2012-2013  |  2013-2014  |  2014-2015  |  2015-2016  |  2016-2017  |  2017-2018  |  2018-2019  |  2019-2020  |  2020-2021  |  2021-2022  |  2022-2023
  Publieke verdediging
Akbar Dadkhah (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Flexibele werking van energie-naar-waterstof-systemen en elektrische belastingen voor netondersteuning Maandag 05/12/2022 17:00
Flexible Operation of Power-to-Hydrogen and Electrical Loads to Provide Grid Support
Pithchai Pandian Sivakumar (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Mengselontwerp en prestaties van beton met behandelde slak van koperproductie als cement- en zandvervanger Donderdag 01/12/2022 16:00
Mix Development and Performance of Concrete with Treated Slag from Copper Production as Cement and Sand Replacement
Max Schoepen (EA18-vakgroep IndustriŽle Systemen en Productontwerp)
Studie naar het vergroten van de mogelijkheden voor de crawl-buiklighouding bij borstradiotherapie Woensdag 30/11/2022 16:00
Expanding the Possibilities of Prone Crawl Positioning for Breast Radiotherapy
Merlijn Sebrechts (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Collaboratieve composities: vereenvoudigd beheer van diensten van de cloud tot de edge Dinsdag 29/11/2022 17:00
Collaborative Compositions: Facilitating Service Orchestration from Cloud to Edge
Brecht De Beelde (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Modelleren van propagatie van radiogolven voor toekomstige draadloze communicatiesystemen Maandag 28/11/2022 17:30
Radio Propagation Modeling for Future Wireless Communication Systems
Alessandro Trigilio (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Prestatie-analyse van kinetische montecarlo-algoritmes voor populatiebalansmodellen Maandag 28/11/2022 17:00
Performance Analysis of Kinetic Monte Carlo Algorithms for Population Balance Models
Mohammadali Yazdi (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Naar een duurzamer betonreparatiesysteem door de ontwikkeling van chloride-bindende middelen voor reparatiemortels en innovatieve oppervlaktebehandelingen van het betonsubstraat Maandag 28/11/2022 17:00
Towards a More Durable Concrete Repair System by the Development of Chloride Entrapping Agents for Repair Mortars and Innovative Surface Treatments of the Concrete Substrate
Xiaodi Dai (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Woensdag 23/11/2022 16:30
Rheology and Setting Behaviour of Alkali-Activated Cements
Neboj?a Korica (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Mengeffecten van (cyclo)alkanen en aromaten op het ideaal bifunctioneel gedrag bij het hydrokraken Maandag 21/11/2022 14:00
Admixture Impact of (Cyclo)Alkanes and Aromatics on the Ideal Bifunctional Behavior in Hydrocracking
Margot Pinson (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Interactie tussen waterstof en martensitische Fe-(Al)-C-legeringen Vrijdag 18/11/2022 16:00
Interaction between Hydrogen and Martensitic Fe-(Al)-C Steels
Fotios Drakopoulos (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Vernieuwende compensatiestrategieŽn voor auditieve signaalverwerking bij slechthorenden Vrijdag 18/11/2022 15:00
Novel Compensation Strategies for Hearing-Impaired Auditory Signal Processing
Onur Dogu (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Kinetische modellering van pyrolyse van vinylpolymeren Woensdag 16/11/2022 16:00
Kinetic Modeling of Pyrolysis of Vinyl Polymers
Mona Bakr (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Woensdag 16/11/2022 16:00
Integration of Electronics in Plastics Using Injection Molding Processes
Ehsan Eqlimi (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Onderzoek naar neurale markers gemoduleerd door het leren uit spraak in omgevingslawaai met behulp van single-trial-EEG Dinsdag 15/11/2022 10:00
Exploring Neural Markers Modulated by Learning from Speech in Environmental Noise Using Single-Trial EEG
Nina ?i?aki? (EA07-vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)
Dimensionaliteitsreductiemethodes voor beelden op basis van auto-encoders Donderdag 10/11/2022 17:00
Autoencoder-Based Image Dimensionality Reduction Methods
Manuel Nunez Manzano (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Dinsdag 08/11/2022 15:30
Reactive and Non-Reactive Applications of Vortex Units
Pieter Decleer (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Nieuwe eindigedifferentietechnieken voor gecombineerde elektromagnetische en kwantummechanische simulaties in het tijdsdomein Maandag 07/11/2022 17:30
Novel Finite-Difference Time-Domain Techniques for Combined Electromagnetic and Quantum Mechanical Simulations
Pankaj Jaiswal (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Levensduur en bestendigheid van lijmverbindingen tussen staal en composiet voor mariene toepassingen Maandag 07/11/2022 11:00
Durability of Steel to Composite Adhesive Joints for Marine Applications
Nick De Raeve (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Ontwikkeling van betaalbare en energiezuinige draagbare sensornodes op basis van Bluetooth Low Energy Vrijdag 28/10/2022 16:30
Development of Low-Cost and Low-Power Wearable Sensor Nodes Based on Bluetooth Low Energy
Bao-Loi Dang (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Voorspellen van hydrodynamische eigenschappen van innovatieve kustbeschermingsstructuren met behulp van numerieke modellering en machinaal leren Woensdag 26/10/2022 14:00
Predicting Hydrodynamic Characteristics of Innovative Coastal Protection Structures Using Numerical Modelling and Machine Learning
Andrea La Gala (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Technische controle van 3D-printen gebaseerd op polymeerkorrels Woensdag 26/10/2022 14:00
Engineering Control of Polymer Pellet-Based Additive Manufacturing
Stef Vandermeeren (EA07-vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)
Machine- en deeplearning en sensorfusie voor pedestriandeadreckoning-toepassingen Dinsdag 25/10/2022 16:30
Machine and Deep Learning and Sensor Fusion for Pedestrian Dead Reckoning Applications
Dominique Gillis (EA18-vakgroep IndustriŽle Systemen en Productontwerp)
Naar data-ondersteund stedelijk mobiliteitsmanagement Donderdag 20/10/2022 18:00
Towards Data-Supported Urban Mobility Management
Chenglong Li (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Donderdag 20/10/2022 16:00
Towards Ubiquitous Wireless Indoor Positioning and Tracking
Zaaquib Ahmed (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Thermische modellering van een staalplak in een hefbalkoven van een warmwalserij Maandag 17/10/2022 16:00
Thermal Modelling of a Steel Slab in a Continuous Walking Beam Reheat Furnace of a Hot Strip Mill
Muhammad Kashif (EA15-vakgroep Civiele Techniek)
Woensdag 12/10/2022 16:00
Evaluating the Early-Age Crack Induction in Continuously Reinforced Concrete Pavement Using Partial Surface Saw-Cuts
Martin Thielens (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Dinsdag 04/10/2022 17:30
Advanced Computational Fluid Dynamics Modelling of Water Sprays in Fire-Driven Flows
Granch Berhe Tseghai (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Ontwikkeling van droge EEG-textrodes voor monitoring van hersenactiviteit Woensdag 28/09/2022 16:00
Development of Dry EEG Textrodes for Brain Activity Monitoring
Yang Li (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Oppervlakteversterkte ramanspectroscopiesensor op basis van een ge√Įntegreerd optisch platform Woensdag 28/09/2022 09:00
Surface Enhanced Raman Spectroscopy Sensor Based on an Integrated Optical Platform
GabriŽl van Knippenberg (EA15-vakgroep Civiele Techniek)
Een relationele benadering van erfgoed: herontwikkeling van erfgoed in samenspraak met lokale gemeenschappen Maandag 26/09/2022 16:00
Towards a Relational Heritage Approach: Fostering Community-Heritage Engagement
Thanh Sang To (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Voorspellen van laterale verplaatsing van de keermuur voor complexe ondergrondse constructies met behulp van nieuwe metaheuristische algoritmes Maandag 26/09/2022 14:00
Predicting Lateral Displacement of Retaining Wall for Complex Underground Structures Using New Metaheuristic Algorithms
Minh Hoŗng LÍ (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Schade-identificatie in grootschalige structuren met behulp van nieuwe metaheuristische optimalisatiealgoritmes Maandag 26/09/2022 10:00
Damage Identification in Large-Scale Structures Using New Metaheuristic Optimization Algorithms