2005-2006  |  2006-2007  |  2007-2008  |  2008-2009  |  2009-2010  |  2010-2011  |  2011-2012  |  2012-2013  |  2013-2014  |  2014-2015  |  2015-2016  |  2016-2017  |  2017-2018  |  2018-2019  |  2019-2020  |  2020-2021  |  2021-2022  |  2022-2023  |  2023-2024
  Publieke verdediging
Bram Van Wettere (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Van kinetisch modelleren tot het modelleren van het proces van de synthese van ethylacetaat gekatalyseerd door wolfraamkiezelzuur op silica via directe additie van azijnzuur op ethyleen Donderdag 16/05/2024 17:30
From Kinetic to Process Modeling of the Silicotungstic Acid Catalyzed Ethyl Acetate Synthesis by Direct Addition of Acetic Acid to Ethylene
Noaman Akbar Sheik (EA15-vakgroep Civiele Techniek)
Woensdag 15/05/2024 16:30
Improving Construction Progress Monitoring Using BIM and 3D Reconstruction Technologies
David Vander Mijnsbrugge (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Contextbewust diep leren voor voorspellende gezondheidszorg Vrijdag 03/05/2024 16:00
Context Aware Deep Learning for Predictive Healthcare
Carlos Alvarado Camacho (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Dinsdag 30/04/2024 17:00
Analysis of the Oxidative Dehydrogenation of Ethane over a NiO-SnO2 Catalyst: Kinetic Modelling and Industrial Reactor Implementation
Ming-Cian Hong (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Dinsdag 23/04/2024 16:00
Numerical Modelling of Combustion Instabilities Induced by a Liquid Pool Fire in a Well-Confined and Mechanically Ventilated Compartment
Jeroen Werbrouck (EA01-vakgroep Architectuur en Stedenbouw)
Het web als common data environment: beheer van gefedereerde multimodellen Dinsdag 09/04/2024 16:00
The Web as a Common Data Environment: Management of Federated Multi-Models
Margo Cauwels (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Microstructureel en micromechanisch onderzoek van waterstofverbrossing in pijpleidingstaal Woensdag 27/03/2024 16:30
Microstructural and Micromechanical Assessment of Hydrogen Embrittlement in Pipeline Steels
Olga Kachko (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Ontwikkeling van ferritische/martensitische staalsoorten met verminderde activering voor fusietoepassingen Dinsdag 26/03/2024 17:30
Development of Reduced Activation Ferritic/Martensitic Steels for Fusion Applications
Cheng-Han Wu (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Geïntegreerde optische modulatoren gebaseerd op grafeen en andere 2D-materialen voor optische datalinks Maandag 25/03/2024 16:00
Integrated Photonic Modulators Based on Graphene and Other 2D-Materials for Optical Interconnects
Yi Zhang (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Onderzoek naar reologische eigenschappen en interface-eigenschappen tussen de lagen van 3D-geprinte materialen op cementbasis Maandag 25/03/2024 08:30
Research on Rheological Properties and Interlayer Interface Characteristics of 3D Printed Cement-Based Materials
Abdul Wahab Memon (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Ademende en rekbare textielantennes Donderdag 21/03/2024 14:00
Breathable and Stretchable Textile Antennas
Agustin Laveglia (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Naar nettonul- en koolstofnegatieve transformaties in op kalk gebaseerde bouwmaterialen Maandag 18/03/2024 13:00
Towards Net-Zero and Carbon-Negative Transformations in Lime-Based Construction Materials
Liese Vandewalle (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Fundamenteel onderzoek van de interacties tussen waterstof en defecten in ijzergebaseerde legeringen Vrijdag 15/03/2024 16:30
Fundamental Assessment of the Hydrogen-Defect Interactions in Iron-Based Alloys
Luiza Rodrigues Meira De Miranda (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Maandag 11/03/2024 16:30
Insights into Rheological and Solidification Dynamics in 3D Concrete Printing for Enhanced Geometric Accuracy
Lise Gheysen (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Over de onzekerheid in het biomechanisch modelleren van de aortawand in dissecties van het type B Maandag 11/03/2024 16:00
On the Uncertainty of Biomechanical Modeling of the Aortic Wall in Type B Dissections
Semere Kiros Bitew (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Aanpassingen van taalmodellen met toepassingen in kunstmatige intelligentie voor het onderwijs Vrijdag 08/03/2024 15:00
Language Model Adaptation with Applications in Artificial Intelligence for Education
David van Os (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Evaluatie van het dynamisch gedrag van modulaire aandrijvingen Vrijdag 01/03/2024 17:00
Evaluation of the Dynamic Behaviour of Modular Drivetrain Architectures
Hong Deng (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Donderdag 29/02/2024 16:00
A Single-Chip Signal Processor in Silicon Photonics Technology
Anniek Eerdekens (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Intelligente monitoring van dieren met draagbare technologie en inneembare sensoren: automatische systemen voor training, gezondheidsbewaking en gedragsanalyse Maandag 26/02/2024 17:30
Smart Animal Monitoring Using Wearables and Ingestibles: Automated Solutions for Training, Health, and Behavior Analysis
Gaétan Poelman (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Niet-destructieve evaluatie van composiet luchtvaartcomponenten met flashthermografie Donderdag 22/02/2024 17:00
Non-Destructive Evaluation of Composite Aeronautical Components with Flash Thermography
Xiangyu Xue (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Optische roosters op basis van microstructuren en geometrischefase-optica met behulp van vloeibare kristallen Dinsdag 20/02/2024 14:00
Micro-Structured and Geometric Phase Optical Gratings Using Liquid Crystals
Ahmed Selema (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Ontwerp van elektrische machines met hoge vermogensdichtheid gebruikmakend van additieve productie Donderdag 15/02/2024 17:00
Design of Power-Dense Electrical Machines Enabled by Additive Manufacturing
Yiwei Jiang (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Naar gefundeerde en robuuste taakgerichte dialoogsystemen Woensdag 14/02/2024 14:00
Towards Grounded and Robust Task-Oriented Dialogue Systems
Olivier Verschatse (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Optimalisatie van microschaaltesten en observatietechnieken voor het begrijpen van het gedrag van thermohardende composieten Vrijdag 09/02/2024 16:00
Optimization of Microscale Testing and Observation Techniques for Understanding the Behavior of Thermoset Composites
Sepideh Akrami (EA15-vakgroep Civiele Techniek)
Donderdag 08/02/2024 14:00
Backward Erosion Piping in a Layered Granular Medium and Local Fluidization of Sand
Tom Vandevyvere (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Ontwerp van NiCu-gebaseerde katalysatoren voor de hydrodeoxygenering van bio-afgeleide modelverbindingen Woensdag 07/02/2024 17:00
NiCu-Based Catalyst Design for the Hydrodeoxygenation of Bio-Derived Model Compounds
Michiel Bekaert (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Mechanisch gedrag en duurzame aspecten van 3D-geprinte betonbekisting Dinsdag 06/02/2024 16:30
Mechanical Behavior and Durable Aspects of 3D Printed Concrete Formwork
Alessandro Felaco (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Donderdag 01/02/2024 16:00
Spherical-Harmonics-Based Analysis and Characterization of Near-Field Antenna Systems
Arno de Reviere (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Ontrafelen van effecten van zeolieteigenschappen en voedingscomplexiteit op de omzetting van bio-alcoholen naar olefines Dinsdag 30/01/2024 17:00
Unraveling Effects of Zeolite Properties and Feed Complexity on the Conversion of Bio-Alcohols towards Olefins
Muhammad Khizar Khan (EA15-vakgroep Civiele Techniek)
Waterretentiekrommen van polymeer-gemodificeerde klei en het hergebruik van afvalpolymeren Dinsdag 30/01/2024 16:00
Water Retention Curves of Polymer-Modified Clays and the Reuse of Waste Polymers
Nouman Iqbal (EA15-vakgroep Civiele Techniek)
Vrijdag 26/01/2024 17:30
Fatigue Classification of Stiffener-to-Deck Plate Joint in Orthotropic Steel Decks: A Structural Hot-Spot Stress Approach
Ruben Schoeters (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Het computationeel modelleren van optogenetische neuromodulatietechnieken en opmetingen van neurale signalen voor de behandeling van temporale-kwabepilepsie Maandag 22/01/2024 16:00
Computational Modeling of Optogenetic Neuromodulation and Neural Recording for Treatment of Temporal Lobe Epilepsy
Toon Van de Maele (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Active inference voor het begrijpen van omgevingen Donderdag 18/01/2024 16:30
Active Inference for Scene Understanding
Migle Stebryte (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Naar de volgende generatie van fotonische componenten met geometrische fase, op basis van chiraal vloeibaar kristal Donderdag 18/01/2024 14:00
Towards the Next Generation of Geometric Phase Photonic Components Using Chiral Liquid Crystal
Pieter Van Molle (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
De integratie van neurale netwerken als diagnose-ondersteuning in dermatologie Woensdag 17/01/2024 16:00
Integrating Neural Networks as Diagnosis Support in Dermatology
Yasmina Shields (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Zelfhelend beton met een 3D-geprint ductiel-poreus vasculair netwerk Maandag 15/01/2024 17:00
Self-Healing Concrete with a 3D Printed Ductile-Porous Vascular Network
Naveenkumar Rajendhran (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Een meerschalige benadering voor de experimentele karakterisering van slijtage van cermets Vrijdag 12/01/2024 16:00
A Multi-Scale Approach to the Experimental Abrasion Characterisation of Cermets
Vanessa Giaretton Cappellesso (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Zelfhelend beton in agressieve omgevingen Woensdag 10/01/2024 15:30
Self-Healing Concrete in Aggressive Environments
Maarten Buyl (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Eerlijkheid-regularisatie in machinaal leren: methoden en beperkingen Vrijdag 22/12/2023 15:30
Fairness Regularization in Machine Learning: Methods and Limitations
Jixiang Qing (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Bayesiaans actief leren voor ontwerp en optimalisatie onder onzekerheid in de ingenieurswetenschappen Vrijdag 22/12/2023 15:00
Bayesian Active Learning for Engineering Design and Optimization under Uncertainty
Umberto Giuliani (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Scenario’s voor koolstofarme opwekking van energie en de rol van fusie Donderdag 21/12/2023 14:00
Low-Carbon Energy Scenarios and the Role of Fusion
Jeroen Van Der Donckt (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Verbeteringen in tijdreeksdata-analyse en toegepast machinaal leren in de gezondheidszorg Woensdag 20/12/2023 17:00
Advancing Time Series Data Analytics and Applied Machine Learning in Healthcare
Kenzo Milleville (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Verrijking van digitale archieven via artificiële intelligentie Woensdag 20/12/2023 16:30
Unlocking the Potential of Digital Archives via Artificial Intelligence
Liesbet Deconinck (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Micromechanistische structuur-prestatie-evaluatie van waterstofinteractie met (additief vervaardigd) titaan Woensdag 20/12/2023 16:00
Micromechanistic Structure-Performance Assessment of Hydrogen Interaction with (Additive Manufactured) Titanium
Nasrulloh Ratu Bagus Satrio (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Woensdag 20/12/2023 14:00
Bayesian Optimization for Engineering Design and Process Optimization
Irfan Ansari (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Elektro-optomechanische transductie in siliciumfotonica door integratie van dunne PZT-lagen Dinsdag 19/12/2023 16:00
Electro-Optomechanical Transduction in Silicon Photonics through PZT Thin Film Integration
Ayoub Aroua (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Dinsdag 19/12/2023 14:30
Scalability of Electric Axles for System-Level Design in the Early Development Phases of Electric Vehicles
Marija Stojchevska (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Het realiseren van realworld- en contextbewuste herkenning van menselijk gedrag met behulp van draagbare toestellen en smartphonegegevens voor mobiele gezondheidszorgapplicaties Maandag 18/12/2023 17:00
Realizing Real-World and Context-Aware Human Behavior Monitoring Using Wearable and Smartphone Data for Mobile Health
Olivier Vergote (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Effect van vastedeeltjes-karakteristieken op de slakviscositeit ter voorspelling van industriële pyrometallurgische processen Vrijdag 15/12/2023 17:30
Effect of Solid Particle Characteristics on the Slag Viscosity for the Prediction of Industrial Pyrometallurgical Processes
Mattias Verstuyft (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Een op siliciumfotonica gebaseerde terahertz foto-akoestische gassensor Vrijdag 15/12/2023 16:30
A Silicon Photonics Based Terahertz Photoacoustic Gas Sensor
Laurence Heindryckx (EA01-vakgroep Architectuur en Stedenbouw)
Commodificatie als praktijk: de grootschalige private woonontwikkeling van Etrimo en Amelinckx (1924-1985) Vrijdag 15/12/2023 16:00
Practices of Commodification: The Private Mass Housing Development of Etrimo and Amelinckx (1924-1985)
Sébastien Siradze (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Hydroformylering van ethyleen afkomstig uit oxidatieve methaanconversie: microkinetisch onderzoek naar de impact van de heterogenisering van Rh-houdende katalysatoren op het reactiemechanisme Donderdag 14/12/2023 17:00
Hydroformylation of Ethylene Originating from Oxidative Methane Conversion: Microkinetic Investigation of the Impact of Rh-Based Catalyst Heterogenization on the Reaction Mechanism
Ranjit Kumar Chaudhary (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Donderdag 14/12/2023 16:00
Risk-Based Optimization of Design: The Case of Structural Fire Design
Adriana Karcz (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Woensdag 13/12/2023 17:00
Digital Microfluidic Platform for the in Vitro Culture of Mammalian Embryos
Wencong Xu (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Plasmakatalytische DRM: studie van LDH-afgeleide katalysator voor DRM in een GAP-plasmasysteem Maandag 11/12/2023 10:00
Plasma-Catalytic DRM: Study of LDH Derived Catalyst for DRM in a GAP Plasma System
Nezmin Kayedpour (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Data-gedreven adaptieve operationele strategieën voor windenergie-conversiesystemen met integratie van primaire frequentieregeling Vrijdag 08/12/2023 16:00
Data-Driven Adaptive Operational Strategies for Wind Energy Conversion Systems Incorporating Frequency Containment Reserve
Peyman Havaej (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
CFD-FSI-modellering van thermo-elastohydrodynamische smering in lijncontacten Donderdag 07/12/2023 16:00
CFD-FSI Modelling of Thermo-Elastohydrodynamic Lubrication in Line Contacts
Zaira Manigrasso (EA07-vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)
Maandag 04/12/2023 14:30
Novel Digital Volume Correlation Regularization Methods for Challenging Experimental 4D μ-CT Applications
Federico Garbuglia (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Bayesiaans actief leren voor modellering en optimalisatie van microgolfapparaten Vrijdag 01/12/2023 16:00
Bayesian Active Learning for Modeling and Optimization of Microwave Devices
Narender Singh (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
De dynamische impact van het leveren van netondersteunende diensten op de werking, de belasting en het zog van windturbines Vrijdag 01/12/2023 16:00
The Dynamic Impact of Ancillary Service Provision on Wind Turbine Operation, Loading and Wake
Lorin Werthen-Brabants (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Kwantificeren van onzekerheid en verbeteren van betrouwbaarheid van diepe neurale modellen gebaseerd op tijdreeksen Woensdag 29/11/2023 17:30
Quantifying Uncertainty and Improving Reliability of Time-Series Based Deep Learning Models
Jordi Uyttersprot (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Ontwerpkader en mechanische karakterisering op meerdere niveaus voor gelaagde composieten in brugdekken Dinsdag 28/11/2023 17:00
Design Framework and Multi-Level Mechanical Characterization for Tiled Composites in Bridge Decks
Kartik Lakshminarasimhan (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Laagcomplexe en vermogenefficiënte processorarchitecturen Dinsdag 28/11/2023 16:30
Low-Complexity and Power-Efficient Processor Architectures
Shiqing Zhang (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Prestatieschaling in multichip-GPU-systemen: uitdagingen en opportuniteiten Maandag 27/11/2023 16:30
Scaling Performance in Multi-Chip GPU Systems: Challenges and Opportunities
Jeroen Dierickx (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Studie van de verbranding van waterstof en methanol in dual-fuelmotoren Vrijdag 17/11/2023 16:30
Study of the Combustion of Hydrogen and Methanol in Dual-Fuel Engines
Muhsin Akkurt (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Donderdag 16/11/2023 16:00
Unraveling the Complex Flow Phenomena in Advanced Steam Cracking Reactors Using Optical Techniques
Eli Moens (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Thermochemische recyclage van polymethylmethacrylaat: van thermogravimetrische naar in-silico-degradatie-analyse Vrijdag 10/11/2023 17:00
Thermochemical Recycling Kinetics of Poly(methyl methacrylate): From Thermogravimetric to In Silico Degradation Analysis
Merkebu Tekaw Girmay (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Vrijdag 10/11/2023 16:00
Intelligent Spectrum Sharing Mechanisms for Heterogeneous Wireless Access Networks
Sander Borgmans (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Diepgaande computationele karakterisering van de structuur en dynamica in covalent organische roosters Maandag 06/11/2023 16:30
In-Depth Computational Characterization of the Structure and Dynamics in Covalent Organic Frameworks
Maxim Bonnaerens (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Hardware-efficiënte neurale netwerken voor computervisie Maandag 06/11/2023 10:00
Resource-Efficient Deep Learning for Computer Vision
Srdan Lazendic (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Hypercomplexe algebra en schaarse optimalisatie in multibandbeeldverwerking Vrijdag 27/10/2023 16:30
Hypercomplex Algebra and Sparse Optimisation in Multiband Image Processing
Bianca Swanckaert (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Ontwikkeling van silica-nanovezelmembranen voor de terugwinning van grondstoffen Woensdag 25/10/2023 16:00
Development of Silica Nanofiber Membranes for Resource Recovery
Hossein Ahmadi (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Multischaalstrategieën voor op fysica gebaseerde modellering van elastisch en inelastisch gedrag van kortevezel- en continuevezelversterkte composieten Vrijdag 20/10/2023 16:30
Multi-Scale Strategies for Physics-Based Modelling of Elastic and Inelastic Behaviour of Short Fiber and Continuous Fiber Reinforced Composites
Jelle De Bock (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Gegevensgestuurde prestatie- en veiligheidsanalyse in wielerwedstrijden Dinsdag 17/10/2023 17:00
Data-Driven Performance and Safety Analysis in Cycling Races
Laurens D'hooge (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Ontdekking en karakterisering van gebreken in machinaal-geleerde netwerk-intrusiedetectiesystemen en datasets Maandag 16/10/2023 16:00
Discovery and Characterization of Flaws in Machine-Learned Network Intrusion Detection Systems and Data Sets
Toon Boeckling (EA07-vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)
Het detecteren van fouten in data met regels die inwerken op tuples Donderdag 12/10/2023 17:00
Detecting Data Inconsistencies with Tuple-Level Constraints
Marie-Elisabeth Lissens (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Reactiepaden in de omvorming van methanol naar alkenen: een gecombineerde experimentele en kinetische modelleringsstudie Maandag 09/10/2023 16:30
Reaction Pathways in Steady-State Methanol-to-Olefins Conversion: A Combined Experimental and Kinetic Modeling Assessment
Mihaela Ghita (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Modellering en klinisch onderzoek van bio-impedantie voor nociceptie en pijnmonitoring Vrijdag 06/10/2023 16:00
Modeling and Clinical Investigation of Bioimpedance for Nociception and Pain Monitoring
Thomas Thienpont (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Constructief gedrag en veiligheid van voorgespannen betonnen holle vloerplaten met verhinderde vervorming in het kader van het ontwerp voor robuustheid en brand Donderdag 05/10/2023 17:30
Structural Behaviour and Safety of Restrained Prestressed Concrete Hollow Core Slabs in Relation to Robustness and Fire Design
Yoram Timmerman (EA07-vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)
Onzekerheids- en contextbewuste technieken voor het beheren van datakwaliteit en de accuraatheid van nieuws: het verkleinen van de kloof tussen theorie en praktijk Woensdag 04/10/2023 17:00
Uncertainty- and Context-Aware Approaches for the Management of Data Quality and News Accuracy: Narrowing the Gap between Theory and Practice
Alp Darendeliler (EA18-vakgroep Industriële Systemen en Productontwerp)
Woensdag 04/10/2023 16:00
Integrated Production and Condition-Based Maintenance Control
Robin Depraetere (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Experimenteel-numerieke mechanische karakterisering van waterstofverbrossing in laaggelegeerd hoogsterktestaal Woensdag 04/10/2023 16:00
Experimental-Numerical Characterisation of Hydrogen Embrittlement Mechanics in High-Strength Low Alloy Steel
Jordi Van Damme (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Ontwerp van een elektrische actuator met hoge koppeldichtheid voor quasi-direct-aangedreven robottoepassingen Dinsdag 03/10/2023 17:00
Design of a High Torque Density Electric Actuator for Quasi-Direct-Drive Robot Applications
Ksenija Nikolic (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Vrijdag 29/09/2023 17:30
Microstructural Alterations Associated with White Etching Cracks in Bearing Steel
Sutao Han (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Frettingvermoeiingsgedrag voorspellen met behulp van de eindige-elementenmethode en machinaal leren Donderdag 28/09/2023 16:00
Prediction of Fretting Fatigue Behaviour Using Finite Element Method and Machine Learning
Gilles Van Staen (EA15-vakgroep Civiele Techniek)
Afschuifsterkte van in dwarsdoorsnede gebogen stalen lijfplaten Maandag 25/09/2023 18:00
Ultimate Shear Resistance of Cross-Sectional Curved Steel Plates