2005-2006  |  2006-2007  |  2007-2008  |  2008-2009  |  2009-2010  |  2010-2011  |  2011-2012  |  2012-2013  |  2013-2014  |  2014-2015  |  2015-2016  |  2016-2017  |  2017-2018  |  2018-2019  |  2019-2020  |  2020-2021  |  2021-2022  |  2022-2023
  Publieke verdediging
NicolÚ Ferron (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Vrijdag 24/03/2023 14:00
New Architectures for Real-Time Plasmas
Daniel Victor Amaral Ceretti (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Parameterontwerp voor het 3D-printen van styreengebaseerde finale stukken Donderdag 23/03/2023 15:00
3D Printing Parameter Design for Styrene-Based Final Parts
Yerzhan Ussembayev (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Interactie tussen nanodeeltjes en elektromagnetische velden voor lichtemissie en detectie Vrijdag 17/03/2023 17:00
Electromagnetic Fields Interaction with Nanoparticles for Light-Emitting and Sensing Applications
Chupao Lin (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
UV-fotonische geÔntegreerde schakelingen voor labelvrije gestructureerde verlichtingsmicroscopie en kwantitatieve fasebeeldvorming Donderdag 16/03/2023 16:00
UV Photonic Integrated Circuits for Label-Free Structured Illumination Microscopy and Quantitative Phase Imaging
German Dario Castellanos Tache (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Ontwerp van een draadloos netwerk voor 5G- en toekomstige netwerken Woensdag 15/03/2023 17:00
Wireless Network Design for 5G Networks and Beyond
Mojtaba Khayatazad (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Ontwikkeling van technieken voor identificatie van schade in staalconstructies op basis van elektromechanische impedantie en beeldanalyse Woensdag 15/03/2023 16:00
Development of Damage Identification Techniques for Steel Structures Based on Electromechanical Impedance Method and Image Analysis
Tim Rubben (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Impact van oppervlakte-oxides op staal op de waterstofabsorptie en -desorptie Maandag 13/03/2023 17:00
Impact of surface oxides on steel on hydrogen absorption and desorption
Nicolas Quartier (EA15-vakgroep Civiele Techniek)
Numerieke modellering van verankerde drijvende structuren en energieconvertoren aan de hand van een Smoothed Particle Hydrodynamics-gebaseerde techniek Donderdag 09/03/2023 17:00
Numerical Modelling of Moored Floating Structures and Energy Devices Using a Smoothed Particle Hydrodynamics-Based Solver
Jonas Borgmans (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
MethodologieŽn voor analoog-naar-digitaalomzetting met hoge bandbreedte en hoge nauwkeurigheid op basis van spanningsgestuurde oscillatoren Donderdag 09/03/2023 16:00
Methodologies for Analog-to-Digital Conversion with High Bandwidth and High Accuracy Based on Voltage-Controlled Oscillators
Zongfei Tong (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Niet-destructief testen van luchtvaartonderdelen met behulp van infraroodthermografie Woensdag 08/03/2023 09:00
Nondestructive Testing of Aerospace Components Using Infrared Thermography
Francesco Lucchini (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Maandag 06/03/2023 16:00
Development of Gas Insulated High Voltage Components for Neutral Beam Injectors (NBI)
Marian Flores Granobles (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
DecarbonisatiestrategieŽn voor energie- en koolstofintensieve processen: kansen en uitdagingen voor opkomende technologieŽn Woensdag 01/03/2023 17:00
Decarbonization Strategies for Energy- and Carbon-Intensive Processes: Opportunities and Challenges for Emerging Technologies
Robbe Riem (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Technieken voor het uitlezen van Hallsensoren met lage ruis en hoge bandbreedte: inherente onderdrukking van frequentieverwarring en gerandomiseerd spinnen Maandag 20/02/2023 16:30
Techniques for Low-Noise High-Bandwidth Hall Sensor Readout: Inherent Anti-Aliasing and Randomized Spinning
Manu Kurungod Mohan (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Naar duurzaam 3D-printen van beton voor mariene structurele toepassingen Maandag 20/02/2023 09:00
Towards Sustainable Concrete 3D Printing for Marine Structural Applications
Jana Becelaere (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Het onoplosbare oplosbaar maken. Amorfe vaste dispersies op basis van PEtOx met een hoge geneesmiddelenbelading door middel van solvent elektrospinnen Vrijdag 17/02/2023 16:00
Making the Insoluble Soluble. PEtOx Based Amorphous Solid Dispersions with High Drug Loadings Using Solvent Electrospinning as a Formulation Technique
Ingrid Amer Cid (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Elektroforese van individuele microdeeltjes voor de studie van de adsorptie van polymeren en nanodeeltjes Donderdag 16/02/2023 16:00
Single Microparticle Electrophoresis to Study Polymer and Nanoparticle Adsorption
Manu Lahariya (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Dinsdag 14/02/2023 15:00
Physics-Informed Machine Learning Based Identification and Reinforcement Learning Based Control of Flexibility in Smart Grid Applications
Chuanlong Ma (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Plasmagebaseerd ontwerp van polymeermaterialen met toepassingsspecifieke oppervlakte-eigenschappen Dinsdag 14/02/2023 11:00
Plasma-Assisted Engineering of Polymer Materials for Tailoring Application-Specific Surface Properties
Dries Bosman (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Nieuwe differentiŽle oppervlakte-admittantie-operatoren voor gecombineerd magnetisch en diŽlektrisch contrast Maandag 06/02/2023 17:00
Novel Differential Surface Admittance Operators for Combined Magnetic and Dielectric Contrast
Hans Vandermaelen (EA01-vakgroep Architectuur en Stedenbouw)
De verstedelijking van de agro-ecologische reproductie van bodemvruchtbaarheid Donderdag 02/02/2023 16:15
Urbanising the Agroecological Reproduction of Soil Fertility
Sarah Lima Paralovo (EA01-vakgroep Architectuur en Stedenbouw)
Dinsdag 31/01/2023 17:00
Adapting the Passive Tracer Gas Test Technique to Current Challenges for Simultaneous Measurement of Ventilation Rates and Indoor Air Quality Indicators
Sheng Yang (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Numeriek modelleren van de mechanismen die de performantie van dunnefilmzonnecellen gebaseerd op kesterieten en chalcogenides beÔnvloeden Maandag 30/01/2023 16:00
Numerical Modelling of Performance Limiting Factors of Kesterite and Chalcogenide Thin Film Solar Cells
Jaron Fontaine (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Kleine data en artificiŽle intelligentie voor efficiŽnte en intelligente draadloze netwerken Donderdag 26/01/2023 16:00
Small Data and Artificial Intelligence for Efficient and Intelligent Wireless Networks
Dilawar Ali (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
AI-gebaseerde methoden om historische krantenfoto's te verrijken, te geolokaliseren en te herfotograferen Woensdag 25/01/2023 16:30
AI-Based Methods to Enrich, Geolocalize, and Rephotograph Historical Newspaper Photos
Robby Fivez (EA01-vakgroep Architectuur en Stedenbouw)
Een staat van beton: constructiematerialen en bouwambities in (Belgisch) Congo Maandag 23/01/2023 17:30
A Concrete State: Constructing Materials and Building Ambitions in the (Belgian) Congo
Igor Lima de Paula (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Geavanceerde antennesystemen voor conforme integratie in slimme objecten en voor millimetergolf-over-vezel-gedistribueerde antennesystemen Maandag 23/01/2023 17:00
Advanced Antenna Systems for Conformal Integration in Smart Objects and for mmWave-over-Fiber Distributed Antenna Systems
Simon Vander Vennet (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
De interactie tussen waterstof en industriŽle hogesterktestaalsoorten Donderdag 19/01/2023 16:30
The Interaction between Hydrogen and Industrial High-Strength Steels
Alexandru Cristian Mara (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Woensdag 18/01/2023 16:00
Accelerating Progress in Network Representation Learning: Systematic Evaluations and New Approaches
Bram Steenwinckel (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Kennisgraafcreatie en -incorporatie om verklaarbare hybride AI-applicaties te realiseren Dinsdag 17/01/2023 17:00
Knowledge Graph Creation and Embedding to Realize Explainable Hybrid AI Applications
Beibei Sun (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Donderdag 12/01/2023 09:30
Mix Design Methodology for Blast Furnace Slag and Fly Ash Based Alkali Activated Materials
Abreha Bayrau Nigusse (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Ontwerp en productie van droge textielelektroden voor ECG-monitoring Donderdag 22/12/2022 17:00
Design and Fabrication of Textile-Based Dry Electrodes for ECG Monitoring
Laurens Van Hoye (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Wegwerken van mogelijke vertrouwensproblemen gedurende ad-hoc-samenwerkingen tussen organisaties Donderdag 22/12/2022 16:30
Mitigating Potential Trust Issues in Ad Hoc Collaborations
Kyann De Smit (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Verbinden van stochastische (de)polymerisatiekinetiek met reactieve extrusietechnologie Woensdag 21/12/2022 16:00
Connecting Stochastic (De)Polymerization Kinetics with Reactive Extrusion Technology
Francisco Mendez Alva (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
IndustriŽle symbiose ter bevordering van grondstofcirculariteit en klimaatneutraliteit in de procesindustrie Dinsdag 20/12/2022 17:30
Industrial Symbiosis Enabling Resource Circularity and Climate Neutrality in the Process Industry
Klim Zaporojets (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Methoden gebaseerd op neurale netwerken voor entiteitsgerichte informatie-extractie Dinsdag 20/12/2022 16:00
Neural Approaches to Entity-Centric Information Extraction
Eva Loccufier (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Gefunctionaliseerde (organo)silica-nanovezelmembranen voor geavanceerde ingenieurstoepassingen Maandag 19/12/2022 16:00
Functionalized (Organo)Silica Nanofibrous Membranes for Advanced Engineering Applications
Rana Mahmoud (EA01-vakgroep Architectuur en Stedenbouw)
Langetermijnpotentieel van hybridGEOTABS in de energietransitie van de niet-residentiŽle gebouwenstock in Europa Vrijdag 16/12/2022 14:00
Long Term Potential of hybridGEOTABS in the Clean Energy Transition of the EU Non-Residential Building Stock
Zhiyuan Liu (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Carbonatiesnelheid, mineralogie en microstructuur van hoogovenslakkenbeton bij verschillende CO2-concentraties en mechanische belasting Vrijdag 16/12/2022 10:00
Carbonation Rate, Mineralogy and Microstructure of Blast Furnace Slag Concrete at Different CO2 Concentrations and Mechanical Loading
Javad Rahimi Vaskasi (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Donderdag 15/12/2022 17:00
InP-on-Si DFB Laser Diodes with High Wall-Plug Efficiency, Large Modulation Bandwidth and Low Noise
Arne Simons (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
De invloed van de samenstellingen van de koelvloeistof en van de pyrometallurgische fases op het stoomexplosiegedrag Donderdag 15/12/2022 16:30
The Influence of the Compositions of the Coolant and the Pyrometallurgical Phases on the Vapour Explosion Behaviour
Mikhail Gromov (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Woensdag 14/12/2022 10:00
Plasma-Assisted Nitrogen Fixation in the Presence of Water
Diego Nieves Avendano (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Realiseren van voorspellend onderhoud op basis van machinaal leren en gebruikmakend van trillings- en geluidsdata Maandag 12/12/2022 16:30
Towards Machine Learning-Based Predictive Maintenance in Industry Using Vibration and Acoustic Data
Akbar Dadkhah (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Flexibele werking van energie-naar-waterstof-systemen en elektrische belastingen voor netondersteuning Maandag 05/12/2022 17:00
Flexible Operation of Power-to-Hydrogen and Electrical Loads to Provide Grid Support
Pithchai Pandian Sivakumar (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Mengselontwerp en prestaties van beton met behandelde slak van koperproductie als cement- en zandvervanger Donderdag 01/12/2022 16:00
Mix Development and Performance of Concrete with Treated Slag from Copper Production as Cement and Sand Replacement
Max Schoepen (EA18-vakgroep IndustriŽle Systemen en Productontwerp)
Studie naar het vergroten van de mogelijkheden voor de crawl-buiklighouding bij borstradiotherapie Woensdag 30/11/2022 16:00
Expanding the Possibilities of Prone Crawl Positioning for Breast Radiotherapy
Merlijn Sebrechts (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Collaboratieve composities: vereenvoudigd beheer van diensten van de cloud tot de edge Dinsdag 29/11/2022 17:00
Collaborative Compositions: Facilitating Service Orchestration from Cloud to Edge
Brecht De Beelde (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Modelleren van propagatie van radiogolven voor toekomstige draadloze communicatiesystemen Maandag 28/11/2022 17:30
Radio Propagation Modeling for Future Wireless Communication Systems
Mohammadali Yazdi (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Naar een duurzamer betonreparatiesysteem door de ontwikkeling van chloride-bindende middelen voor reparatiemortels en innovatieve oppervlaktebehandelingen van het betonsubstraat Maandag 28/11/2022 17:00
Towards a More Durable Concrete Repair System by the Development of Chloride Entrapping Agents for Repair Mortars and Innovative Surface Treatments of the Concrete Substrate
Alessandro Trigilio (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Prestatie-analyse van kinetische montecarlo-algoritmes voor populatiebalansmodellen Maandag 28/11/2022 17:00
Performance Analysis of Kinetic Monte Carlo Algorithms for Population Balance Models
Xiaodi Dai (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Woensdag 23/11/2022 16:30
Rheology and Setting Behaviour of Alkali-Activated Cements
Neboj?a Korica (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Mengeffecten van (cyclo)alkanen en aromaten op het ideaal bifunctioneel gedrag bij het hydrokraken Maandag 21/11/2022 14:00
Admixture Impact of (Cyclo)Alkanes and Aromatics on the Ideal Bifunctional Behavior in Hydrocracking
Margot Pinson (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Interactie tussen waterstof en martensitische Fe-(Al)-C-legeringen Vrijdag 18/11/2022 16:00
Interaction between Hydrogen and Martensitic Fe-(Al)-C Steels
Fotios Drakopoulos (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Vernieuwende compensatiestrategieŽn voor auditieve signaalverwerking bij slechthorenden Vrijdag 18/11/2022 15:00
Novel Compensation Strategies for Hearing-Impaired Auditory Signal Processing
Mona Bakr (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Woensdag 16/11/2022 16:00
Integration of Electronics in Plastics Using Injection Molding Processes
Onur Dogu (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Kinetische modellering van pyrolyse van vinylpolymeren Woensdag 16/11/2022 16:00
Kinetic Modeling of Pyrolysis of Vinyl Polymers
Ehsan Eqlimi (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Onderzoek naar neurale markers gemoduleerd door het leren uit spraak in omgevingslawaai met behulp van single-trial-EEG Dinsdag 15/11/2022 10:00
Exploring Neural Markers Modulated by Learning from Speech in Environmental Noise Using Single-Trial EEG
Nina ?i?aki? (EA07-vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)
Dimensionaliteitsreductiemethodes voor beelden op basis van auto-encoders Donderdag 10/11/2022 17:00
Autoencoder-Based Image Dimensionality Reduction Methods
Manuel Nunez Manzano (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Dinsdag 08/11/2022 15:30
Reactive and Non-Reactive Applications of Vortex Units
Pieter Decleer (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Nieuwe eindigedifferentietechnieken voor gecombineerde elektromagnetische en kwantummechanische simulaties in het tijdsdomein Maandag 07/11/2022 17:30
Novel Finite-Difference Time-Domain Techniques for Combined Electromagnetic and Quantum Mechanical Simulations
Pankaj Jaiswal (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Levensduur en bestendigheid van lijmverbindingen tussen staal en composiet voor mariene toepassingen Maandag 07/11/2022 11:00
Durability of Steel to Composite Adhesive Joints for Marine Applications
Nick De Raeve (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Ontwikkeling van betaalbare en energiezuinige draagbare sensornodes op basis van Bluetooth Low Energy Vrijdag 28/10/2022 16:30
Development of Low-Cost and Low-Power Wearable Sensor Nodes Based on Bluetooth Low Energy
Andrea La Gala (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Technische controle van 3D-printen gebaseerd op polymeerkorrels Woensdag 26/10/2022 14:00
Engineering Control of Polymer Pellet-Based Additive Manufacturing
Bao-Loi Dang (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Voorspellen van hydrodynamische eigenschappen van innovatieve kustbeschermingsstructuren met behulp van numerieke modellering en machinaal leren Woensdag 26/10/2022 14:00
Predicting Hydrodynamic Characteristics of Innovative Coastal Protection Structures Using Numerical Modelling and Machine Learning
Stef Vandermeeren (EA07-vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)
Machine- en deeplearning en sensorfusie voor pedestriandeadreckoning-toepassingen Dinsdag 25/10/2022 16:30
Machine and Deep Learning and Sensor Fusion for Pedestrian Dead Reckoning Applications
Dominique Gillis (EA18-vakgroep IndustriŽle Systemen en Productontwerp)
Naar data-ondersteund stedelijk mobiliteitsmanagement Donderdag 20/10/2022 18:00
Towards Data-Supported Urban Mobility Management
Chenglong Li (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Donderdag 20/10/2022 16:00
Towards Ubiquitous Wireless Indoor Positioning and Tracking
Zaaquib Ahmed (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Thermische modellering van een staalplak in een hefbalkoven van een warmwalserij Maandag 17/10/2022 16:00
Thermal Modelling of a Steel Slab in a Continuous Walking Beam Reheat Furnace of a Hot Strip Mill
Muhammad Kashif (EA15-vakgroep Civiele Techniek)
Woensdag 12/10/2022 16:00
Evaluating the Early-Age Crack Induction in Continuously Reinforced Concrete Pavement Using Partial Surface Saw-Cuts
Martin Thielens (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Dinsdag 04/10/2022 17:30
Advanced Computational Fluid Dynamics Modelling of Water Sprays in Fire-Driven Flows
Granch Berhe Tseghai (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Ontwikkeling van droge EEG-textrodes voor monitoring van hersenactiviteit Woensdag 28/09/2022 16:00
Development of Dry EEG Textrodes for Brain Activity Monitoring
Yang Li (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Oppervlakteversterkte ramanspectroscopiesensor op basis van een ge√Įntegreerd optisch platform Woensdag 28/09/2022 09:00
Surface Enhanced Raman Spectroscopy Sensor Based on an Integrated Optical Platform
GabriŽl van Knippenberg (EA15-vakgroep Civiele Techniek)
Een relationele benadering van erfgoed: herontwikkeling van erfgoed in samenspraak met lokale gemeenschappen Maandag 26/09/2022 16:00
Towards a Relational Heritage Approach: Fostering Community-Heritage Engagement
Thanh Sang To (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Voorspellen van laterale verplaatsing van de keermuur voor complexe ondergrondse constructies met behulp van nieuwe metaheuristische algoritmes Maandag 26/09/2022 14:00
Predicting Lateral Displacement of Retaining Wall for Complex Underground Structures Using New Metaheuristic Algorithms
Minh Hoŗng LÍ (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Schade-identificatie in grootschalige structuren met behulp van nieuwe metaheuristische optimalisatiealgoritmes Maandag 26/09/2022 10:00
Damage Identification in Large-Scale Structures Using New Metaheuristic Optimization Algorithms