2005-2006  |  2006-2007  |  2007-2008  |  2008-2009  |  2009-2010  |  2010-2011  |  2011-2012  |  2012-2013  |  2013-2014  |  2014-2015  |  2015-2016  |  2016-2017  |  2017-2018  |  2018-2019  |  2019-2020  |  2020-2021  |  2021-2022
  Publieke verdediging
Mohsen Sharifi (EA01-vakgroep Architectuur en Stedenbouw)
Donderdag 07/07/2022 16:00
Early-Stage Integrated Design Methods for Hybrid GEOTABS Buildings
Krishna Kumar Thirukokaranam Chandrasekar (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Metadataverrijking voor het verbeteren van de kwaliteit en bruikbaarheid van botanische collecties Dinsdag 05/07/2022 15:00
Meta Data Enrichment for Improving the Quality and Usability of Botanical Collections
Kris Hectors (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Numerieke tools voor het berekenen van de vermoeiingslevensduur van grote gelaste stalen constructies Dinsdag 28/06/2022 16:00
Numerical Tools for Fatigue Lifetime Assessment of Large-Scale Welded Steel Structures
Juan Mirena Seguias (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Maandag 27/06/2022 17:00
Critical Phenomena in CO Oxidation and Competitive Dynamics in Reaction-Diffusion Systems
Joris Heyse (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Ontwerp en evaluatie van geavanceerde toepassingen van virtual reality voor de gezondheidszorg Maandag 27/06/2022 15:30
Design and Evaluation of Advanced Virtual Reality Applications in Healthcare
Luca Balbinot (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Vrijdag 24/06/2022 15:00
Power Exhaust and Plasma Divertor Interaction Study by Means of a 2D Edge Numerical Code
Riccardo Casagrande (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Vrijdag 24/06/2022 10:30
Investigation on Electrical Issues of NBI and ICRF Systems
Meizhu Li (EA07-vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)
Robuuste classificatiemodellen voor hyperspectrale beelden Vrijdag 24/06/2022 09:30
Robust Classification Models for Hyperspectral Images
Margherita Ugoletti (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Bundelfysica via tomografische diagnostieken Vrijdag 24/06/2022 09:00
Beam Physics via Tomographic Diagnostics
Ozan Catal (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Diepe generatieve modellen voor navigatie door middel van actieve inferentie Donderdag 23/06/2022 17:30
Deep Generative Models for Navigation Using Active Inference
Natan T'Joens (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Bovenverwachtingswaarden voor imprecieze stochastische processen in discrete tijd: ze zijn verrassend vaak gelijk! Vrijdag 17/06/2022 15:00
Upper Expectations for Discrete-Time Imprecise Stochastic Processes: In Practice, They Are All the Same!
Arash Ebneali Samani (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Flexibele integratie van energie-intensieve CCU-gebaseerde processen en windenergie in het elektrische energiesysteem Donderdag 16/06/2022 16:00
Flexible Integration of Energy-Intensive CCU Based Processes and Wind Energy in the Electrical Power System
Mehrnoush Narimisa (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Plasmajets bij atmosferische druk: nieuwe ontwerpen, diagnostiek en toepassing op polymeerverwerking Dinsdag 14/06/2022 15:00
Atmospheric Pressure Plasma Jets: New Designs, Diagnostics, and Application on Polymer Processing
Xiujiao Qiu (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Vrijdag 10/06/2022 15:00
Multiscale Simulation of Alkali-Silica Reaction: From Chemical Reaction at Microscale to Cracking at Mesoscale
Gourav Prateek Sharma (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Optimalisatiealgoritmen voor de implementatie van toekomstige netwerk- en mediadiensten Donderdag 09/06/2022 16:00
Optimization Algorithms for the Deployment of Future Network and Media Services
Linnan Sun (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Generatorsysteem met hybride excitatie voor luchtvaarttoepassingen Donderdag 09/06/2022 14:00
Hybrid Excitation Generator System for Aerospace Applications
Roman Sizyakin (EA07-vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)
Deeplearning-methoden voor scheurdetectie en beeldherstel met toepassing op gedigitaliseerde schilderijen Dinsdag 07/06/2022 15:00
Deep Learning Methods for Crack Detection and Image Restoration with Application to Digitized Paintings
Yun Zhou (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
FPGA-plaatsing en -routering: van de academische wereld naar de industrie Dinsdag 07/06/2022 10:00
FPGA Placement and Routing: From Academia to Industry
Jens Van den Broeck (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Onopvallende en weerstandige codebescherming Vrijdag 03/06/2022 16:00
Stealthy and Resilient Code Protection
Robin De Schryver (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Actieve reologiecontrole van cementachtige materialen: numerieke en experimentele studie van het verpompen Donderdag 02/06/2022 17:00
Active Rheology Control of Cementitious Materials: Numerical and Experimental Pumping Investigation
Vincent Hallet (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Hoog-volumevervanging van cement door metallurgisch slak van de non-ferro-industrie en de impact van kalksteen, fijnheid en maalhulpmiddelen Donderdag 02/06/2022 09:30
High-Volume Replacement of Cement by Non-Ferrous Metallurgy Slag and Impact of Limestone, Fineness and Grinding Aids
ŃdŠm KalŠcska (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Multilevelonderzoek van abrasieve slijtage van staalsoorten voor landbouwwerktuigen Woensdag 01/06/2022 16:00
Multi-Level Abrasive Wear Investigation of Agricultural Tool Steels
Viet Long Ho (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Hybride computationele intelligentiebenadering voor identificatie van defecten in Vietnamese structuren Woensdag 01/06/2022 13:00
Hybrid Computational Intelligence Approach for Defect Identification in Vietnamese Structures
Pedro Xavier Cunha Ramos (EA15-vakgroep Civiele Techniek)
Stromingsdynamica in T-vormige samenvloeiingen van open kanalen: effecten van een ongelijk bodempeil Dinsdag 31/05/2022 14:00
Flow Dynamics at T-Shaped Open-Channel Confluences: Effects of Bed Elevation Discordance
Varun Singh (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Dinsdag 31/05/2022 10:30
Combined Chemical Looping for CO2 Emissions Reduction in Energy-Intensive Industries
Tim Egghe (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Ontwikkeling van plasma-geassisteerde depositie van nieuwe antibacteriŽle coatings voor medische implantaten Maandag 30/05/2022 16:00
Towards Plasma-Assisted Deposition of New Antibacterial Coatings for Medical Implants
Isabela Roxana Birs (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Fractionele-ordemodellen ten behoeve van controlestrategieŽn op basis van materiaaleigenschappen Woensdag 25/05/2022 09:00
Fractional Order Models Enabling Control Strategies Based on Material Properties
Andreas Verleysen (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Methodes voor het leren manipuleren van kledij door robots Maandag 23/05/2022 17:00
Learning Robotic Cloth Manipulation
Wenjie Liu (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Betrouwbaarheidsbewust beheer van hybride geheugens: evaluatie via simulatie van schaalmodellen Maandag 23/05/2022 17:00
Reliability-Aware Management in Hybrid Memories: Evaluation through Scale-Model Simulation
Arnaud Devos (EA07-vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)
Analyse van een wachtlijnmodel met twee klassen en met een willekeurig afwisselend bedieningsproces Vrijdag 20/05/2022 17:00
Analysis of a Two-Class Queueing Model with Randomly Alternating Service
Tom Goethals (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Schaalbare en flexibele dienstorchestratie met gelimiteerde systeembronnen ter ondersteuning van slimme steden Dinsdag 10/05/2022 17:00
Scalable and Flexible Low-Resource Service Orchestration for Enabling Smart Cities
Sergei Shikhantsov (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Elektromagnetische blootstelling van mensen aan ultrakleine cellen en massieve MIMO-technologieŽn Woensdag 04/05/2022 17:00
Human Electromagnetic Field Exposure from Ultra Small Cell and Massive MIMO Technologies
Elias Van Den Broeck (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Een multischaalmodelleringsaanpak voor het begrijpen van reactiviteit en interacties in complexe moleculaire omgevingen met toepassingen in polymeerchemie Woensdag 20/04/2022 16:30
A Multiscale Modeling Approach to Understand Reactivity and Interactions in Complex Molecular Environments with Applications in Polymer Chemistry
Marija Habijan (EA07-vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)
Optimalisatie van deeplearning-algoritmen voor de verwerking van cardiovasculaire beelden gebruik makend van residu-eenheden Vrijdag 08/04/2022 12:00
Optimization of Deep Learning Algorithms for the Cardiovascular System Image Processing Using Residual Units
Bart Moons (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Interoperabiliteitsvoorziening op meerdere niveaus in heterogene langeafstandsnetwerken met laagvermogen Donderdag 07/04/2022 17:00
Multi-Level Interoperability in Heterogeneous Low Power Wide Area Networks
Josť Pedro Pereira dos Santos (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
EfficiŽnte toewijzing van middelen in een fogcomputing-omgeving Woensdag 06/04/2022 16:00
Efficient Resource Allocation in a Fog Computing Environment
Ivana Srema?ki (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Plasma bij atmosferische druk in combinatie met aerosol voor biomedische toepassingen Donderdag 31/03/2022 10:00
Atmospheric Pressure Plasma Coupled with Aerosol for Biomedical Applications
Jerico Moeyersons (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
UAVaaS: efficiŽnt beheer van netwerkstromen en cloudinfrastructuren voor dronetoepassingen Woensdag 30/03/2022 16:00
UAVaaS: Efficient Management of Network Flows and Cloud Infrastructures for Drone Applications
Eline Vereecken (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Toegepaste bayesiaanse pre-posterior- en levenscyclusanalyse voor het bepalen en optimaliseren van de waarde van monitoring voor betonconstructies Maandag 28/03/2022 17:00
Applied Bayesian Pre-Posterior and Life-Cycle Cost Analysis for Determining and Optimizing the Value of Structural Health Monitoring for Concrete Structures
Francisco Torres Herrador (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Maandag 28/03/2022 16:00
Thermal Response of Carbon Composites Submitted to High Temperatures: Application to Atmospheric Entry
null Nadadur Veeraraghavan Srinath (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Vrijdag 25/03/2022 16:30
CO2-Assisted Propane Dehydrogenation over Pt-Based Catalysts: Looking inside via In Situ X-Ray Absorption Spectroscopy
Laura Astoreca Alvarez (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Vrijdag 25/03/2022 16:00
The Use of Atomic Layer Deposition in Hybrid Hermetic Barriers for Medical Devices: ALD Nucleation and Plasma Activation Influence
Sven Lieber (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Kennisgraafbegrenzingen beoordelen, creŽren en gebruiken Donderdag 10/03/2022 16:00
Assessing, Creating and Using Knowledge Graph Restrictions
Sander Bastiaens (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Naar centimeternauwkeurige binnenshuislokalisatie aan de hand van RSS-gebaseerde positionering met zichtbaar licht Maandag 07/03/2022 17:30
Towards Centimetre-Order Indoor Localisation with RSS-Based Visible Light Positioning
Leandro Ordonez Ante (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Het faciliteren van interactieve queryís op big data voor tijdkritische applicaties Maandag 07/03/2022 17:00
Enabling Interactive Querying for Latency-Sensitive Applications on Big Datasets
Mi Wang (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Programmeerbare golflengtefilters in siliciumfotonica Donderdag 03/03/2022 16:00
Programmable Wavelength Filters in Silicon Photonics
Timo Meireman (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Nanovezelvertaaiing van vezelversterkte epoxycomposieten Donderdag 24/02/2022 16:00
Nanofibre Toughening of Fibre Reinforced Epoxy Composites
Ngoc HÚa Tr‚n (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Structurele gezondheidsmonitoring voor bruggen met behulp van metaheuristische optimalisatiealgoritmen in combinatie met een artificieel neuraal netwerk Donderdag 24/02/2022 09:00
Structural Health Monitoring for Bridges Using Metaheuristic Optimization Algorithms Combined with Artificial Neural Network
Francisco Jose Arraez Hernandez (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Kinetische montecarlomodellering van polymerisatie in oplossing en via initiatie aan het oppervlak Dinsdag 22/02/2022 16:00
Kinetic Monte Carlo Modeling of Solution and Surface-Initiated Polymerization
Cato Pappijn (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Het ontrafelen van de pyrolyse- en oxidatiechemie van stikstof, zuurstof en zwavel bevattende koolwaterstofmengsels Maandag 21/02/2022 15:00
Unraveling the Pyrolysis and Oxidation Chemistry of Nitrogen, Oxygen and Sulfur Containing Hydrocarbon Mixtures
Thibaut Van Zwijnsvoorde (EA15-vakgroep Civiele Techniek)
Modellering van het gedrag van een afgemeerd schip in beschutte afmeerlocaties Vrijdag 18/02/2022 09:00
Modelling the Behaviour of a Moored Ship in Sheltered Waters
Joanna Schalnat (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Experimentele karakterisering van kortevezelsversterkte thermoplastische materialen voor gebruik in warmtewisselaars: ontwikkeling van opstellingen en methodologie voor het testen van subcomponenten, coupons en ingebedde individuele vezels Donderdag 17/02/2022 10:00
Experimental Characterisation of Short Fibre Reinforced Thermoplastic Materials for the Use in Heat Exchangers: Development of Test Setups and Methodology for Subcomponents, Coupons and Embedded Single Fibres
Xi Chen (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Woensdag 16/02/2022 10:00
Opinion Dynamics and Link Prediction in Networks: Models, Data Efficiency, and Robustness
Olivier Pieters (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Reservoir computing met planten Dinsdag 08/02/2022 16:00
Reservoir Computing with Plants
Andrei Goriaev (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Donderdag 03/02/2022 10:00
Study and Optimisation of Wall Conditioning Methods on the Superconducting Stellarator W7-X
Yuhui Wu (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Een robuuste draadloze backhauloplossing voor optische attocelnetwerken Maandag 24/01/2022 10:00
A Robust Wireless Backhaul Solution for Optical Attocell Networks
Marwan Yusuf (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Modellering van het draadloze kanaal met toepassingen in communicatie tussen voertuigen en binnenshuis Woensdag 19/01/2022 17:00
Wireless Radio Channel Modelling for Vehicular and Indoor Applications
Saeideh Khatiry Goharoodi (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Datagedreven symbolische modellen voor mechatronische systeemidentificatie en -controle Dinsdag 18/01/2022 15:00
Data-Driven Symbolic Models for Mechatronic System Identification and Control
Xiaoyu Yang (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Ultrasone evaluatie van laagparameters in functioneel gegradeerde materialen en vezelversterkte kunststoffen Vrijdag 14/01/2022 09:00
Ultrasonic Evaluation of Layer Parameters in Functionally Graded Materials and Fiber Reinforced Polymers
Johannes Nauta (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
De wisselwerking tussen de verdeling van hulpbronnen en optimaal foerageergedrag: van individuen tot populaties Donderdag 13/01/2022 16:00
The Interplay between Resource Distributions and Optimal Foraging Behavior: From Individuals to Populations
Utku ÷zbulak (KR01-Department of Environmental Technology, Food Technology and Molecular Biotechnology)
Prevalentie van vijandige voorbeelden in neurale netwerken: aanvallen, verdedigingen en opportuniteiten Woensdag 12/01/2022 10:00
Prevalence of Adversarial Examples in Neural Networks: Attacks, Defenses, and Opportunities
Leoluca Scurria (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Woensdag 22/12/2021 17:00
High-Fidelity Modeling of Elastohydrodynamically Lubricated Contacts for System-Level Simulations
Duy Khuong Nguyen (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Een hogere-orde-faseveldbenadering voor scheurpropagatie in broze en quasi broze structuren Woensdag 22/12/2021 09:30
A Higher-Order Phase-Field Approach for Crack Propagation in Brittle and Quasi-Brittle Structures
Chenxi Liao (EA01-vakgroep Architectuur en Stedenbouw)
Maandag 20/12/2021 15:00
Associations between Bedroom Ventilation and Sleep Quality
Hau Nguyen Ngoc (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Driedimensionale polyedrische eindige-elementenanalyse van een massief bekledingsblok Maandag 20/12/2021 09:30
Three-Dimensional Polyhedral Finite Element Analysis of Solid Revetment Block
Shilpa Sonar (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Afbraak van tolueen door een sequentieel proces van opslag-regeneratie: toepassing van thermische en plasmageassisteerde katalytische regeneratie Vrijdag 17/12/2021 14:00
Abatement of Toluene through Storage-Regeneration Sequential Process: Application of Thermal and Plasma Assisted Catalytic Regeneration
GrÍce Abdallah (EA17-vakgroep Toegepaste Fysica)
Gedetailleerde studie van het post-plasmakatalytisch reductieproces van trichloroethyleen in lucht op cerium gedopeerd birnessietachtig MnO2 via O3- en HCHO-katalytische eliminatie Vrijdag 17/12/2021 09:30
Comprehensive Approach of Post-Plasma Catalytic Process for TCE Abatement in Air on Cerium Doped Birnessite-Like MnO2 through the Study of O3 and HCHO Catalytic Elimination
Luchuan Ding (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Kwantitatieve beoordeling van gewapende betonconstructies onderworpen aan kolomverwijderingen en rekening houdend met de dynamische respons Dinsdag 14/12/2021 17:00
Quantitative Assessment of Reinforced Concrete Buildings Subjected to Column Removal Scenarios Taking into Account Dynamic Response Behaviour
Pieter De Cremer (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
De verharde-wegmethode: softwarebeveiliging gericht op mensen Dinsdag 14/12/2021 16:00
The Paved Path Methodology: A Human-Centered Approach to Software Security
Stijn Herregodts (GE38-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Ontwikkeling van een door robotica ondersteunde techniek ter bescherming van weke weefsels voor het uitvoeren van botresecties in een totaleknieartroplastiek-operatie Maandag 13/12/2021 17:00
Development of a Robot-Assisted Soft Tissue Protecting Technique for Performing Bone Resections in Total Knee Arthroplasty
Xiepeng Sun (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Maandag 13/12/2021 08:00
Experimental and Theoretical Study on the Ejected Facade Flame Behavior from Compartment Fires under Different Ventilation Conditions
Alan Josue Barrios Medina (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Vrijdag 10/12/2021 14:00
Direct Synthesis of Light Olefins Using CO and CO2 Hydrogenation Reactions
Ilya T'Jollyn (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Analyse van warmteoverdracht en kritische warmteflux bij bellenkoken zonder externe stroming voor de koeling van vermogenselektronica met een koelmiddel met laag GWP Vrijdag 03/12/2021 17:00
Assessment of Nucleate Pool Boiling Heat Transfer and Critical Heat Flux for Power Electronics Cooling with a Low-GWP Refrigerant
Joost Segers (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Opmeting en verwerking van het volledige elastische golfveld voor niet-destructieve inspectie van vezelversterkte kunststoffen Vrijdag 03/12/2021 16:30
Full-Field Elastic Wave Imaging and Processing for Non-Destructive Inspection of Fiber-Reinforced Polymers
Minghao Wu (EA15-vakgroep Civiele Techniek)
Maandag 29/11/2021 16:00
Experimental Study on Stability of Scour Protection around Offshore Monopile Foundations
Simon De Nys-Ketels (EA01-vakgroep Architectuur en Stedenbouw)
Mythe en realiteit van de Belgische medische modelkolonie: een genealogie Dinsdag 16/11/2021 17:00
Myths and Realities of the Belgian Medical Model Colony: A Genealogy
Weixi Zhang (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Numerieke en experimentele analyse van het mechanisch gedrag van linings in quasi-rechthoekige schildtunnels Maandag 15/11/2021 12:00
Numerical and Experimental Analysis of the Mechanical Behaviour of Linings in Quasi-Rectangular Shield Tunnels
Nicolas Boutet (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Woensdag 10/11/2021 13:30
Analytical Study of Multi-Secant Quasi-Newton Methods for Optimization Problems. Approaching the Multi-Secant Property in Symmetric Quasi-Newton Update Formulas
Anastasia Kislyak (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Woensdag 10/11/2021 09:00
In-Depth Kinetic Understanding and Design of [4+4] Anthracene Photocycloadditions
Mariele Stockhoff (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Verbetering van de ruimtelijke resolutie in monolithische detectoren voor klinische PET Dinsdag 09/11/2021 16:00
Improvement of Spatial Resolution in Monolithic Detectors for Clinical PET
Ahmed Elmahdy (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Experimentele karakterisering van het dynamische gedrag van nieuwe epoxycomposieten voor ruimtevaarttoepassingen Dinsdag 09/11/2021 14:00
Experimental Characterization of the Dynamic Behavior of Novel Epoxy Based Composites for Aerospace Applications
Nicolas Poulvellarie (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Tweede harmonische generatie in III-V-geÔntegreerde structuren Maandag 08/11/2021 17:30
Second Harmonic Generation in III-V Integrated Structures
Lotte De Vos (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Thermodynamisch onderzoek van de eigenschappen van de convertorslak met industriŽle validatie Vrijdag 05/11/2021 16:30
Thermodynamic Investigation of Converter Slag Characteristics with Industrial Validation
Yaxin Tao (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Donderdag 04/11/2021 10:00
Automated Construction and Structural Behavior of 3D Printed Concrete Tunnel Linings
Lisa Claeys (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Karakterisering van de waterstofinteractie met duplex en austenitische stalen Vrijdag 29/10/2021 17:00
Characterisation of the Hydrogen Interaction with Duplex and Austenitic Steels
Panagiotis Vasarmidis (EA15-vakgroep Civiele Techniek)
Donderdag 28/10/2021 14:00
Generation of Homogeneous Wave Fields in Phase Resolving Wave Propagation Models
Milan Decuyper (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Bevorderen van medische beeldvorming met artificiŽle intelligentie: PET-acquisitieverbetering en MRI-gebaseerde hersentumordiagnose Woensdag 27/10/2021 17:30
Advancing Medical Imaging with Artificial Intelligence: PET Acquisition Enhancement and MRI-Based Brain Tumour Diagnosis
Gieljan Vantyghem (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Toepassing van topologie-optimalisatie en 3D-printen in de bouwsector Woensdag 27/10/2021 17:00
Application of Topology Optimization and 3D Printing in the Construction Industry
Wannes De Groote (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Hybride fysica-gebaseerde neurale netwerkmodellen voor het voorspellen van niet-lineaire dynamica in mechatronische applicaties Woensdag 27/10/2021 17:00
Hybrid Physics-Based Neural Network Models for Predicting Nonlinear Dynamics in Mechatronic Applications
Haohan Li (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Modellering van de verstuiving in middelsnellopende dieselmotoren Dinsdag 26/10/2021 17:30
Spray Modeling for Medium Speed Diesel Engines
Abdalla Hussein Rashad Mohamed (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Multidisciplinair ontwerp van geÔntegreerde modulaire motoraandrijvingen Dinsdag 26/10/2021 17:00
Multiphysics Design of Integrated Modular Motor Drives
Jeroen Goyvaerts (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Een op micro-transfer-printen gebaseerd GaAs-op-SiN fotonisch integratieplatform voor het nabije infrarood Dinsdag 26/10/2021 16:00
Near-Infrared GaAs-on-SiN Photonic Integration Platform Based on Micro-Transfer-Printing
Eliseo HernŠndez DurŠn (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Ultrasnelle opwarming van geavanceerde hogesterktestaalsoorten Donderdag 21/10/2021 17:00
Ultrafast Heating of Advanced High Strength Steels
Emma Christiaen (EA06-vakgroep Elektronica en Informatiesystemen)
Longitudinale veranderingen in structurele en functionele hersennetwerken tijdens epileptogenese in een rattenmodel van temporaalkwabepilepsie Woensdag 20/10/2021 17:30
Longitudinal Structural and Functional Brain Network Changes during Epileptogenesis in a Rat Model of Temporal Lobe Epilepsy
Maarten Slembrouck (GE30-vakgroep Bewegings- en Sportwetenschappen)
3D-reconstructie van personen en objecten met behulp van meerdere camera's met overlappende gezichtsvelden onder invloed van occlusie Woensdag 20/10/2021 16:00
3D Reconstruction of Persons and Objects Using Multiple Cameras with Overlapping Views in the Presence of Occlusion
Alexandra Bouriakova (EA11-vakgroep Materialen, Textiel en Chemische Proceskunde)
Valorisatie van zijstromen in de verwerking van plantaardige olie: van moleculaire katalyse tot procesontwerp Maandag 18/10/2021 16:00
Valorization of Side Streams in Vegetable Oil Processing: From Molecular Catalysis to Process Design
Puput Risdanareni (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Alkaligeactiveerd lichtgewichtgranulaat als bescherming voor bacteriŽn bij de vervaardiging van zelfhelend beton Maandag 18/10/2021 15:00
Alkali Activated Lightweight Aggregate as Bacterial Protector in Manufacturing Self-Healing Concrete
Zhixin Guo (EA07-vakgroep Telecommunicatie en Informatieverwerking)
Occlusiebehandeling en multimodaliteitsfusie voor efficiŽnte voetgangersdetectie Vrijdag 15/10/2021 16:00
Occlusion Handling and Multi-Modality Fusion for Efficient Pedestrian Detection
Quinten Van den Brande (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Technologie van met lucht gevulde substraatgeÔntegreerde golfgeleiders voor hoogefficiŽnte ultrabreedbandantennes bij draadloze systemen van de volgende generatie Donderdag 07/10/2021 17:30
Highly Efficient, Ultra-Wideband, Air-Filled Substrate-Integrated-Waveguide Antenna Technology for Next-Generation Wireless Systems
Kristof Reynkens (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Ramanspectroscopie op een chip: uitdagingen door en oplossingen voor achtergrondsignalen Dinsdag 05/10/2021 16:30
On-Chip Raman Spectroscopy: Background Challenges and Their Mitigation
Matthias Vandeputte (EA08-vakgroep Elektromechanica, Systeem- en Metaalengineering)
Elektromechanische krachtwerking op afstand met elektrisch resonante vermogensoverdrachtssystemen: ontwerp en optimale controle Maandag 04/10/2021 16:00
Remote Electromechanical Actuation Using Electrically Resonant Power Transfer Systems: Design and Optimal Control
Junyi Li (EA14-vakgroep Bouwkundige Constructies en Bouwmaterialen)
Experimentele en numerieke studie van branddynamiek in luchtdichte gebouwen Maandag 04/10/2021 16:00
Experimental and Numerical Study of Fire Dynamics in Air-Tight Buildings
Silke Verbruggen (EA01-vakgroep Architectuur en Stedenbouw)
Raamopeningsgewoontes als voorbeeld van gewoontegedrag in residentiŽle gebouwen Maandag 27/09/2021 17:00
Window Use Habits as an Example of Habitual Occupant Behaviour in Residential Buildings
Irfan Jaband?i? (EA05-vakgroep Informatietechnologie)
Maandag 27/09/2021 16:00
Efficient Spectrum Utilization and Coexistence of Heterogeneous Wireless Technologies Using Dynamic Spectrum Sharing